Kategórie
Nezaradené

STREĽBA NA PREMIÉRA JE ÚTOKOM NA NÁRODNÚ SAMOSPRÁVU

Streľba na slovenského predsedu vlády je ohavný čin, ktorý je v rozpore so základnými hodnotami a slušným a čestným správaním.

Napadnutý predstaviteľ sa stal predsedom vlády po všeľudových voľbách a na svoju činnosť má poverenie od voličov. Akékoľvek nesúhlasy s činnosťou vedúcich predstaviteľov spoločnosti majú prebiehať slušným a vecným spôsobom. Násilné konanie je v príkrom rozpore s našim prirodzeným zriadením. Vieme, že už pred poldruha tisícročím si naši slovanskí predkovia dokázateľne volili svojich predstaviteľov. Vieme, že vytvárali snemy – veče a vieme, že práve v mesiaci máj sú v pôvodnom, prírodnom a teda v rodnom duchovne dochované obradové – májové voľby dedinských kráľov, ktoré sú akousi obradovou spomienkou na rodovú demokraciu. Po stredovekom úpadku demokracie vo feudálnej spoločnosti sa v novoveku tieto dávne spôsoby čiastočne obnovili , samozrejme, v pozmenených, nových podmienkach. Ak má naša spoločnosť a zriadenie nedostatky, čo má, tak to neznamená, že ju máme zničiť, ale že ju máme vylepšiť.

Viaceré spoločenské prúdy pestujú u svojich priaznivcov nenávisť a zjednodušené tunelové videnie s akousi slaboduchou, plochou politickou predstavou dobra a zla. To mnohých vedie k upätým názorom a utkvelým myšlienkam. K dôsledkom toho patria aj myšlienky na násilie a v niektorých prípadoch, ako vidíme, aj násilné činy. Streľba do predsedu vlády je aj streľbou do ľudí iného názoru, do tých, ktorí ho volili a poverili úlohami, ktoré má plniť. Že ich niektorí považujú za nesprávne, to im nedáva právo násilne zhodiť jeho osobu, úrad a vlastne aj mierový spôsob samosprávy, v ktorom aj prostredníctvom ľudových volieb udržiavame, či vyvíjame spoločenské hodnoty.

To, čo sa práve stalo na Slovensku, je veľmi zlé. Vidíme, ako ľahko niekedy môžu myšlienky na násilie a prerásť do násilného konania. Krajné (extrémistické) konanie, a to aj násilné, môže vzísť z akéhokoľvek myšlienkového politického prúdu.

V tejto chvíli je dôležité popriať predsedovi vlády skoré uzdravenie a udržiavať spoločenskú rovnováhu. Je dôležité uvedomiť si, že je tu určité spoločenské zriadenie, že národná samospráva má určité pravidlá a tie majú nejaký význam. Každý sa môže snažiť vylepšiť spoločnosť svojim dielom. Prácou na tom, čo považujeme za dobré. Nenávisť znížime tým, že budeme viac pestovať porozumenie.