Kategórie
Koncerty Prednášky

Vedomecké učenie v Prahe

Kým na Slovensku a na Morave aj v tomto roku bude Vedomecká cesta v podobe koncotýždňových učení, v Čechách už nie. Zato ako náhrada býva približne raz za niekoľko mesiacov v Prahe v Čajovna Šamanka večerná prednáška s malým hudobným vystúpením. Tentoraz bude vedomecký rozbor pôvodných slovanských sviatkov v kolobehu roka, a to z hľadiska […]

Kategórie
Koncerty Prednášky

Žiarislav bude opět v Praze 23. 2. ´24

Hoja priatelia, ahoj přátelé! Po pár mesiacoch sa znova stretávame v Prahe v čajovni Šamanka. Tentoraz bude reč o 4 živloch vo výročných sviatkoch v roku, akými sú Zimný Slnovrat, Hromnice, Svätenie jari, Turíce, Letnice a Letný Slnovrat, Dožinky, jesenné a predslnovratové obradové , sviatočné a čarovné úkony. Akú úlohu prikladali živlom predkovia a akú […]

Kategórie
Prednášky Prírodné hospodárenie

Gazdovská Obroda za dverami – rozmiestnite s nami plagáty!

Pozrite si program na našom novom plagáte Gazdovskej obrody, ktorá bude 16. 3. v Zelenči pri Trnave. Máme čerstvo vytlačené plagáty Gazdovskej obrody v hojnom počte a potrebujeme ich rozmiestniť po mestách hlavne západného Slovenska. Ak niekto môže vziať a rozmiestniť nejaké plagátiky (obchody známych, čajovne, stredné a vysoké školy s pôdohospodárskym zameraním a pod.), […]

Kategórie
Koncerty Prednášky Sviatky

VEDOMECKÉ A KULTÚRNE PODUJATIA na polroka dopredu

Mnohí sa pýtajú na podujatia, vrátane letných táborov, takže zverejňujeme tie, ktoré už sú isté, do konca leta. Ďalšie môžu pribudnúť a náplň budeme upresňovať. VEDOMECKÉ A KULTÚRNE PODUJATIA 3.2. So Hromničný koncert Žilina ŽS+Bytosti, Strigôň, Poludnica (je fb udalosť) 10. 2. So Hromničný koncert Bratislava ŽS+Bytosti, Ramchat, Poludnica, Brbar Bards, (je fb udalosť) 22. […]

Kategórie
Koncerty Sviatky

Sviatok Hromníc

Hromnice sú sviatok, ktorý v prvom počutom hrmení má predstavovať zmenu – predzvesť jari. V starej dobe sa tento sviatok predkovia spájali s hromovládnym staroeurópskym božstvom. Niektorí všetko mylne odvádzajú od Ríma, v tomto prípade Hromniciam zodpovedajú rímske Luperkálie, Ale Rímania neboli predchodcami, ale súčasníkmi Slovanov a Baltov, ktorí spolu s inými Indoeurópanmi vychádzali z […]