Na vrchárskom chodníku

Najnovšia KNIHA – VYŠLA 21.9.18 400 strán pútavého čítania s maľbami a kresbami IGRA STROMKU. Na vloženom 80-minútovom hudobnom nosiči (CD) je 27 piesní pisateľa, ktoré vznikali počas opisovaných dejov na hranici prírody a civilizácie. Na pomedzí románu a reportáže vykreslený príbeh človeka, ktorý na prelome tisícročí opustil mestský život, aby – strmhlav a bez istenia – podstúpil […]

Čaro prírody

Obsah: Rozjímania, sústredenia, cvičenia, pohrúženia a duženia v podobe celostnej sústavy prvkov zladenia a sebaovládania. Dychové cvičenia, cvičenia a rozjímania živlov: Zem, Voda, Vzduch, Oheň, prírodný kruh, hora, lesy, háje, kamene, skaly, stromy, prijímanie živín, tanec, hudba, kreslenie ako rozjímanie, svetlosti a rozjímania cesty. Cieľ: cesta duševno-duchovno-telesného súladu. Zdroj: Pôvodná prírodná kultúra, súčasné vhľady, dlhodobé skúsenosti pisateľa z uskutočňovania týchto spôsobov. V poznámkach […]

Návrat Slovenov

NÁVRAT SLOVENOV V DUCHU A SLOVE  – 3.vydanie – kniha o duchu, pôvodných svätostiach, prírodných živloch, znameniach, o pomenovaní a dejinách Slovenov – v slovenských, slovanských a indoerópskych súvislostiach – i v podmienkach zákazov a prenasledovania inváznou kultúrou – a o vedomeckej podstate pôvodného duchovna – so zdrojmi z oblasti koreňoslovia (etymológie), dejín (histórie), národopisu […]

Piesňoslová

Vyše 100 textov Žiarislavových nahratých i nenahratých piesní. 80 ilustračných fotografií od viac ako 10 fotografov. Dano Hevier ju označil za to najlepšie čo toho roku v krajine vyšlo. vydalo: Vydavateľstvo Diva roku 2008 formát: A4 – polovičnej šírky Rozhovor so Žiarislavom o Piesňoslovách TU Predaj