CESTA VEDOMECKÁ

VEDOMECKÉ UČENIE – vedie ŽIARISLAV

Vedomstvo je čaro života. Vedomecké vzdelávanie vychádza z prastarých základov našej pôvodnej prírodno-duchovnej kultúry, ktorej korene siahajú do mnohotisícročných podloží. Cieľom celostného vedomeckého vzdelávania, ktoré bude prebiehať v dvanástich okruhoch, nie je len vzdelávanie jednotlivcov pre úžitok osobného života, čo je samozrejme podstatné a dôležité, s kladným pôsobením na osobné vzťahy, rodinu a vzťahy pracovné, ale vedomectvo je tu aj pre vzdelávanie spoločnosti a jej prostredníkov

Vzdelávanie prebieha v týchto okruhoch: – duchovná veda (osobná i spoločenská) – mudry 4 živlov (cvičenia a filozoficko-psychologický systém) – užité vedomectvoprírodné liečiteľstvovedomecké divadlo (vedomstvá o obradoch, práca s osobnosťou a spoločenským súladom) – duchovné koreňoslovie (slovanská duchovná etymológia) – duchovné dejinydivotance (zostavené s použitím prvkov pôvodných tancov a duchovnej vedy) – vedomecké kreslenie (s vedomstvami pravzorov a obrazcov) – dychové a živové cvičenia (energetické) – čarospevycesta koncovky

ČASY a NÁPLŇ učenia

Plán jednotlivých častí učenia – s časom, miestom a náplňou

ČLÁNKY o VEDOCESTE

články o vedomeckej ceste, svedectvá z učení a ohlasy na ňu

PODKLADY k  UČENIU

Články, state, výňatky z vydaných kníh a časopisov k prehĺbeniu učenia

STATE NEVYDANÉ

Účastníci ich dostávajú vytlačené len na sústredeniach, nie sú voľne širiteľné 

CESTA KONCOVKY

Piesne, ktoré sa dajú hrať aj píšťalu koncovku – zoznam aj noty

ZÁZNAMY z UČENIA

Zvukové záznamy, prepisy hovorov, alebo iné