Stúpaj, stúpaj

Nech sa stratí hmla, čo zraky múti,povej vetrík na tej našej púti,Slnko svieti, v duši žiari viera,otvára sa brána všehomiera. Na Kráľovej holi nebo líha,hadí kráľ už hlavu hore dvíha,na stráži tu stojí Tatra svätá,párik orlov ponad grúne lieta. Kráča pútnik po hore a spieva,živú vodu boh mu z neba zlieva,z rodostromu otvára sa brána,kvety […]