Kategórie
Správy Sviatky

2 časníky v roku 22 !

 
V tomto roku sme vydali náš obvyklý slovenský prírodný – vedomecký časník , avšak v dvoch vydaniach. Na jednom s názvom Mesačnice je v strede kalendára maľba Igra Stromku, na druhom je kresba stromu obklopená snímkami stromov z dielne Ladomíry. Oba časníky majú rovnaký písomný obsah: Vo zvykoslovnej časti vypracovanej Žiarislavom nájdete v ňom naše pôvodné sviatky, ako Hromnice, Svätenie jari, Turíce, Letný Slnovrat, Dožinkový spln, predslnovratové obrady a sviatky Zimného Slnovratu. Tie sú opatrené vysvetlivkami v podobe značiek s vyznačeným obradovým rázom sviatku. V časníku sú vyznačené mesačné novy a splny a tiež obdobia jarnej a jesennej rovnodennosti. Zaujímavá je i menná časť kalendára (Žiarislav, Bohdan Dobroslav). Okrem bežných mien (slovanské sú vyznačené hrubším písmom) je v tomto časníku vyše 300 obnovených staroslovanských mien hlavne z nášho územia.
 
Posielame balíky po najmenej 7 kalendárov plus poštovné.
Cena jedného kalendára – či stromy či mesačnice – je 2 E.  V menšom množstve si ich môžete vyzdvihnúť v sieti prostredníkov.
 
Tu ich nájdete v našom e-šope.
( Alebo napíšte na diva@ved.sk, predmet časník, počet a adresu)