Kategórie
Prírodné hospodárenie

HOSPODÁRENIE VO SVETLÁCH ŽIVLOV

Uverejňujeme opätovne článok, ktorý bol uverejnený 16.2.16 pred prvým zhromaždením Gazdovskej obrody:

Gazda zeme, gazda vody, gazda vzduchu, gazda ohňa

Ak by sme vnímali hospodárov vo svetle živlov, tak by sme tu dnes mohli vzhliadnuť štyri spôsoby gazdovania:

GAZDA ZEME

Gazduje ako človek pestujúci plody, prípadne chovajúci zvieratá, s dôrazom na miestnu obživu. Takýto gazda preciťujúci v najpodstatnejšej miere zem a Zem, by bol predstaviteľom spôsobu zameraného na splynutie s miestom, kde žije. Je to on, čo nezaťažuje prírodu zbytočnými prevozmi, nebrázdi ju zbytočne ropnými motormi, nezaťažuje zbytočne umelými hmotami a chemikáliami a ak niečo z toho použije tak v nevyhnutnej miere, aby ako gazda zeme bol v daných podmienkach nie menej uživiteľným  živočíchom , než aké má okolo seba. Žije z miestnych zdrojov, stavia z miestnych zdrojov. Stavia z miestneho kameňa, stavia z miestnej hliny, strešnú krytinu robí z dreva z miestnych stromov, alebo z miestneho rákosia, či zo stebiel starej odrody raže s dlhým stvolom, ktorá mu rastie na pozemku. Ak to nemá na pozemku, tak sa obzerá vo svojom kraji. Nadchýňa sa miestnymi odrodami rastlín a živočíchov. Gazda Zeme preciťuje Zem, je mu dobre tam, kde je a ak by aj Zemi nepomáhal, tak jej aspoň neškodí. A keďže jej neškodí, už tým, že hospodári na danom kúsku Zeme, ju chráni pred tými, ktorí by na nej hospodárili bez ohľadu na ducha miesta, na ducha Zeme, alebo by ju drancovali či inak zneužívali. Gazda Zeme je požehnaním pre zem, ktorú spravuje…

Čítajte viacej TU

20. – 22.3. – Gazdovská Obroda – Zeleneč – s vítaním jari – predbežný program TU
FB udalosť TU