Kategórie
Vzdelávanie

Podklady k učeniu

Články, state, výňatky z vydaných kníh a časopisov k prehĺbeniu učenia Vedomeckej cesty:

4. ČASŤ:

Články:

23.5.22 Návykové látky: Kam z konopí a ako?

pdf: Piesne slnovratové – súbor piesní, ktoré sa spievajú na našich oslavách

13.6.16 Všeduch má vesmírnu tvár

19.6.14 O OHNI a SLNOVRATE – Ukážka z knihy „Návrat Slovenov v duchu a slove“ 

21.6.12  SLNKO V DUŠI – svetlo našej kultúry

19.6.12 Pred Letným Slnovratom 2012 NAŠE VYZNANIE JE VEDOMÉ!

22.12.11 Všetci sme postihnutí rušnou civilizáciou, ale POKOJ V DUŠI JE NA DOSAH

20.6.11 Továreň je uniforma. Duša má svoj odev  NA SLNOVRAT VO VLASTNEJ KOŠELI + 20.6.11 Pozrite pravzory z rodného duchovna ČO SI VYŠIŤ NA KOŠEĽU?

Články k Letnému slnovtratu (1998 – 2007) TU 

22.11.11 CHCEL BY SOM PRIJAŤ SLOVANSKÉ MENO. Ako by sa to dalo uskutočniť?

20.1.15  Mnoho božských mien úryvok z knihy Návrat Slovenov v Duchu a slove

4.5.19 ŽIVA AKO ŽIVOTNÁ SILA

13.2.15 JE CESTA Z KRÚTŇAVY DO CELOSTNÉHO NAPLNENIA

27.1.15 Rodina súvisí s rodením, rodom, prírodou, manželstvo je spojenie muža a ženy

13.8.12 UČENIE A CESTA KONCOVKY – z dejín

Na počúvanie:

Rodná cesta na Slobodnom vysielači: https://slobodnyvysielac.sk/relacie/rodna-cesta/:

91. až 99. Záznam – je o vedomeckej hudbe – koncovky, fujary, bubny doby, duchovné účinky hudby,…

14. Záznam z 28.5.Rodná cesta –  O menách slovenských a slovanských a ochrane detí


1. ČASŤ:

Články:

VEDOMECTVO – DUCHOVNO BUDÚCNOSTI (https://www.zemosvet.sk/RC.vedomectvo.duchovno.buducnosti.htm)

 • O dávnych a nových symboloch, znakoch a znameniach (https://www.zemosvet.sk/o-davnych-novych-symboloch-znakoch-znameniach)

Žiarislav – 4 civilizačné namotávky – video – zvukový záznam  (https://www.zemosvet.sk/RC.4namotavky.htm)

Sviatky Zimného Slnovratu – súbor článkov

• Čaro 4 živlov: leták
• Caro4zivlov-suvislosti1_DIVA8_VII.05
• Caro4zivlov-suvislosti2_DIVA8_VII.05

Výňatky z kníh:

• Čaro prírody (str. 44 – 97 – Živly, str. 22 – 37 – Dychové cvičení) 

• Návrat Slovenov v Duchu a slove – (str. 159 – 188  – prírodné živly, zem, voda, vzduch, oheň,…)

Ded, Baba – Ukážka z knihy Žiarislav – Návrat Slovenov v duchu a slove

2. ČASŤ:

Články:

Druhá strana svätej mince – článok https://www.zemosvet.sk/druha-strana-svatej-mince-konstantin-a-metod-zakazali-povodnu-kulturu-nasich-predkov-a-ustanovili-nabozenske-prenasledovanie

SVäTENIE JARI – súbor článkov

Výňatky z kníh:

Návrat Slovenov v duchu a slove – kniha – str. 23 – str. 97

Na počúvanie:

Rodná cesta na Slobodnom vysielači: https://slobodnyvysielac.sk/relacie/rodna-cesta/

55. záznam z 6.5.14 – O rozdieloch medzi pôvodným duchovnom a církevným kresťanstvom

54. záznam z 29.4.14 – Rodná cesta– Slovanské božstvá a ich koreňoslovie IV. – DED A BABA 

53. záznam z 22.4.14 – Rodná cesta–Slovanské božstvá a ich koreňoslovie III.

52. záznam z 15.4.14 – Rodná cesta–Slovanské božstvá a ich koreňoslovie II. 

51. záznam z 8.4.14– O zhromaždení a výzve na záchranu našej zeme a  Slovanské božstvá a ich koreňoslovie I.

3. ČASŤ:

Články:

TURÍCE – NA DUCHA – RUSADLÁ – MÁJE – súbor článkov

O príčinách nedorozumení (1.reč tela)

Zelený štvrtok a strom života

STAVANIE MÁJA BEZ STAVANIA MÁJA: Nemusíš stavať, čo nespíliš, zdobiť môžeš aj živý strom

Blíži sa čarovná noc. Zapáľme lúč a UCTIME SI RODOSTROM!

Výňatky z kníh a časopisov:

Kniha Návrat Slovenov v duchu a slove – kapitola: Posvätné háje , posvätné stromy str. 67-78

Časopis Regenerace – duben 2022 – článok Nebojte se Turoně – autor Žiarislav str. 52-53

Časopis Rodná cesta:  Pohanské povstania Slovanov 1 a 2

Časopis DIVA:

Na počúvanie:

80. záznam z 27.1.15 – O rodine, manželstve, vzťahoch a vývoji – Vzťahy v pravekej tlupe – O rodine v neolitickom matriarcháte – O rodovom zriadení a manželstve v slovanskom svete – O rodine v kresťanskom feudalizme – O novodobom vývoji rodiny, manželstva – A o dôležitosti dobrých vzťahov ženy, muža, a detí – vypočuť

20. Záznam z 23.7.13 – Rodná cesta –  4 ŽIVLY- Zem, voda, vzduch a oheň v našom duchovne – 4 živly v slovanskej a indoeurópskej kultúre – 4 živly v slovenských a slovanských obradoch – 4 živly v ľudskej duši – 4 živly vo vzťahoch a rodinách – 4 živly v štáte a spoločnosti vypočuť

13. Záznam z 21.5.Rodná cesta – Milostná kultúra Slovákov a Slovenov III O MILOSTNÝCH A MANŽELSKÝCH VZŤAHOCH – O OCHRANE DETÍ vypočuť

12. Záznamz 14.5. –  Rodná cesta – „Milostná kultúra Slovákov a Slovenov II – rod, rodina.“ vypočuť 

11. Záznamz7.5. – Rodná cesta – „Milostná kultúra Slovákov a Slovenov“ vypočuť

10. Záznam z 30.4. – Rodná cesta – SVIATOK MÁJOV – plodonosné slovanské obrady vypočuť