v apríli na Slovensku NEBUDE – presunuté na Moravu a na vedomecký tábor na Medzi – Cesta Vedomecká Slovensko

Dôležité – Cesta Vedomecká Jelenec a jej prednášky je prenesená na učenie na Morave a na vedomecký tábor v lete 24 na Medzi

Cesta Vedomecká na Slovensku sa opäť uskutoční na krásom mieste pri Jelenci, obklopeným dubmi, spevom vtákov a pokojom.

Kde? Ubytovanie u Forgácha Jelenec

Kedy? 26. – 28. 4. roku ´24

Hovory:

Duševeda: O spoločenskom duševne národov, duchovien,  kmeňová ochrana pred duševnými nemocami a stav v rozpade národných spoločností 

Duchoveda: význam prírodného duchovna v novej dobe, v budúcom vývoji a možnosti  

Duchovné dejiny: Spolupráca prírodných kultúr – ako bolo a bude  v podmienkach rozpadu tradičných spoločností. 

Obradoslovie: prechodový obrad prijatia mena – význam mena pre duchovnú Cestu

Sila slova: o význame prirodzenej  jadrovej slovančiny v jazykoch slovanských kmeňov. Porovnanie so syntetickými jazykmi. Pokračovanie v koreňoch slovanských mien

4 žvly: dnešné spoločnosti,  vojny a mier vo svetle náuky o živloch

Vedomecké liečiteľstvo: Použitie ohňa, vody, pary a zeme v liečiteľstve. Obživenie a spriechodnenie chrbtice  Piatok – slovanská potná chyža

Cesta koncovky: svargové rozjímania. Spoluhra. Hra koncovky s inými nástrojmi. 

Bubny a tepy:  členenie a zjednocovanie tepu. Čarovné kruhy. Upevňovanie a súlad živlov.

Divotance: výrazový tance v obradovej hudbe. Jarný obrad nesenia letka. 

Vedomecké kreslenie: čiaranie v rozjímaní. Cvičenia na presnosť čiary a na sústredenie a uvoľnenie duše. 

Čaropiesne: Kruhové piesne vo viachlasoch, brúsenie ženskýc a mužských spevov. Výrazy a farby hlasu. 

Rodové vzdelávanie: Vývoj rodiny od praveku po dnes. O zabezpečení rodovej výchovy v podmienkach rozbitej vonkajšej spoločnosti. 

Vzdelávanie detí: Ako postupovať v hudbe a v jazykoch vedomeckým spôsobom. 

Účastnícky poplatok 120 E s ubytovaním. + 20 E možnosť bezmäsitej stravy.

Viac správ zverejníme čoskoro.

Školné s poplatkom za ubytovanie a vyučovanie 120 E + 20 E za bezmäsitú stravu (dokopy 140 E)
(Táto cena je stanovená na min. 15 účastníkov).

Viacej správ pošleme prihláseným.
Hláste sa na diva@ved.sk, predmet: „vedocesta“, počet miest je obmedzený.
www.ziarislav.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *