Cesta vedomecká – časy a náplň

Letné sústredenie:

10. – 17.7.22 – Cesta vedomecká –  týždňové sústredenie – Na Medzi – Kokava nad Rimavicou
  • Denná duchovná očista, posilňovanie,
  •  Prvky a celok 12 vedomeckých okruhov
  • Základné črty rodného duchovna v minulosti a dnes. O jadre vedomeckého učenia.
  • Dejinné chody  v minulosti, dnes a príprava budúcnosti
  • Osobná príprava , príprava zabezpečenia  miska, ocieľka, osobný odev ak niečo chýba
  • Vybrané zručnosti z tábora remesiel
  • Príprava obradov. zvládanie živlov. obrad pahreby,  prechodové obrady

Vhodné pre dospelých

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 240- € /na osobu /7 dní

Zlavy: 10,- € – kto zaplatí celú čiastku do Letného Slnovratu – 21.6.22

V cene: výuka a programy, niektoré pomôcky a materiál pre výuku, bezmäsité jedlo 3xdenne

Možnosť si odpracovať časť alebo celý poplatok vopred Na Medzi – pri stavaní drevenice, zberu ríbezlí, alebo iných hospodárskych prácach.

Prihlášky posielajte na diva@ved.sk – predmet: Tábory
Prihláška TU

TÁBORY sa konajú v krásnom prostredí Stoličných vrchov na strednom Slovensku, medzi Kokavou nad Rimavicou a Látkami pri prírodnom gazdovstve „Na Medzi“.

Na tábory nenoste zvieratá!          
Rátajte s prírodnými podmienkami.

Možnosť ubytovania v prístreškoch, vo vlastných stanoch, pod nebom, ženy v chatke, v spoločenskom dome.

Materiál pre výrobu náročnejších výrobkov (bubon, fujara, luk, a výrobky z kože a kovu) nie je v cene, treba priniesť, doplatiť alebo odpracovať – po osobnej dohode na tel: 0907 740 868, alebo na mieste)

Zajednajte si miesto včas, počet miest je obmedzený.

Zálohu 50 Eur (zvyšok na mieste), alebo celú čiastku, posielajte na: IBAN: SK96 0900 0000 0003 4118 6560,  BIC: GIBASKBX, majiteľ účtu: Vydavateľstvo Diva, Slovenská Sporiteľňa

Adresa: Vydavateľstvo Diva, Pošt. pr.3, Kokava nad Rimavicou, 985 05,  www.ved.sk, +421 907 740 868, +421 908 312 957, imelo: diva@ved.sk


Zmeny možnéOBSAH 4. ČASTI:

Duševeda: Milostné vzťahy a vedomá cesta, vylaďovanie vzťahov živlami, slušnosťou a úctou.
Duchoveda: O ceslostnosti pôvodného prírodného duchovna: rozsah božstiev a duchovu Slovanov.
Duchovné dejiny: Dejiny východných Slovanov – od začiatku letopočtu až podnes – dejinne,
duchovne a zemsky.
Obrady a obradoslovie: O obradoch letného slnovratu (príprava), obrad prijímania mena (príprava)
Sila slova: MENO – význam osobného mena, dôvod a spôsoby prijatia mena.
4 živly: Narábanie zo živlami pri vylaďovaní vzťahov.
Vedomecké liečiteľstvo: Návykové látky – von z krútňavy. Príprava liečiv z rastlín (úvod).
Rozjímania: Rozvoj slnečnej sily.
Vedomecké kreslenie: Dych a čiara. Príprava duchovného tanca s hlinkami a pravzormi.
Cesta koncovky: Ovládanie prvkov v živloch, ovládanie tónov píšťaly.
Doby a tepy: Stupňovanie a uvoľňovanie tepu. Ovládanie perných a ladných prvkov
Divotance a Rajana: Vnútorný chod živy – vnímanie živy a živlov, vrcholenie a uvoľnenie.
Čaropiesne: Dvojhlasy, vnímanie živy v prameňoch, piesne Slnka a Letného Slnovratu.
Zručnosť: V piatok večer možnosť vystrihnutia a šitia košele alebo košelice (ženskej), prípadne prakrpcov. (treba zahlásiť vopred na mejl, cena materiálu nie je zahrnutá v cene)


Školné s poplatkom za ubytovanie a stravu je 132,-€ / 3300,-Kč.

Bez jedla, alebo bez ubytovania – 116,-€ / 2900,-Kč.

Bez jedla a bez ubytovania – 100,-€ / 2500,-Kč.

Viacej správ pošleme prihláseným.

Hláste sa na diva@ved.sk, predmet: „učenie“, počet miest je obmedzený. K záväznému prihláseniu je treba poslať zálohu 40€/1000Kč

Prihláška_Vedomecká cesta_Rodný kruh


Už Prebehlo:
OBSAH 3. ČASTI:

Duševeda: 4 živly v milostných vzťahoch, vplyv živlov rodičov na nich

Duchoveda: Počiatky prírodného duchovna a protoslovanské kultúry.

Duchovné dejiny: Nástup monoteizmu, poddanstva a cirkevných štátov.

Obrady a obradoslovie: Jarné sviatky, Turíce, sobáš, obrady jarnej očisty.

Sila slova: Citový náboj v dozorumievaní. Mudry pred prácou a chodmi.

4 živly: Cvičenia v živloch pri rôznych príležitostiach.Narábanie so živlami

Vedomecké liečiteľstvo: tradičné a vedomé použitie prírodných látok

Rozjímania a rajana – tlačenie a ťahanie živy, splývanie
Vedomecké kreslenie – strom života, maľba (solololit – akryl, olej, vaj.tempera)
Cesta koncovky – čiarotep, prvky ovládania píšťaly (dych, nátrilk, vyvieračka…)
Doby a tepy – hĺbavé bubnovanie (bubnovanie do stavu prechodu)
Divotance – kruhové tance
Čaropiesne – Piesne jary a Slnka, pieseň Turoňa, kruhové piesne
Zručnosť: V piatok možnosť vyrezania prakrpcov alebo krpcov

OBSAH 2. ČASTI:

Slovanské duchovno v prvom tisícročí: Slovanské božstvá ako súčasť dobových celostných hodnôt. Prečo Slovania neprijímali kresťanstvo a dosiahli najväčšie rozšírenie v časoch pôvodného duchovna, keď už sa Západ pokresťančoval? (duchoveda a duchovné dejiny).
Živly v osobnosti: v akých živloch prevažne vlní naša duša,
rozoznávanie a zušľachťovanie. Uvedomenie si daností, posilnenie slabín –
smerom k duchovnému naplneniu. (osobná duševeda)
Hromničný obrad: Prechodový obrad mužský, postrižiny (obradoslovie),  Pieseň Perún, pieseň Živa – mužský hučaný a ženský hrdelný spev. (rozjímania)

Obrad svätenia jari, Turíce
Koreňoslovie slovanského duchovného slovníka (etymológia) všeslovanských božstiev, koreňoslovie živlov a koreňoslovné hry (sila slova)
Perné a ladné prvky pri hre s koncovkou a bubnami (dob, rámová
riečica, hrkadlá a chrastidlá, ozembuch)
Slnečné kolá a ich význam – vedomecké kreslenie, duchoveda
Tanec živlov (divotance)

OBSAH 1. ČASTI:

Duševeda: 4 živly v duši (základ), živokruhy (o prijímaní a odovzdávanie
živy), vnímanie súladu.
Duchoveda: Divy, o vnímaní svätostí – svätoháje a posvätné miesta,
význam prechodových obradov.
Duchovné dejiny: o budúcom vývoji ľudstva, pravzory v bájosloví,
rozprávkach, povestiach, piesňach…a vedomých odkazoch.
Obrady a obradoslovie: základné obradové prvky, vedomé
sebaovládanie, obrady výročné, obrady osobné a prechodové.
Sila slova: o koreňosloví význam duchovného mena, slovo a vedomie.
4 živly úvod vedy do 4 živlov: uctievanie živlov vedomými predkami/
rozčlenenie vied a prepojenie, podstata 4 živlov

Užité smery a cvičenia:
Rozjímania a rajana – dychové cvičenia a ovládanie bránice v žive
Vedomecké kreslenie – strom života v dejinách a súčasnosti, maľba, výšivka…
Cesta koncovky – spojenie dychu s duchom a dušou, voľnohra, pozdrav koncovky
Doby a tepy – dvojkový, štvorkový a osmičkový tep,
Divotance – jednokročka a dvojkročka
Čaropiesne – piesne Slnka, živlov a liečivá pieseň

V sobotu večer obrad očisty, voľnohra, divotancovačka

plagát 1. časť
plagát 2. časť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.