24. – 26.5.19 – Vedomecké vzdelávanie: Prechodové obrady, prírodné vzdelávanie, Mladé kmene, príprava na Letný Slnovrat

Vedie ŽIARISLAV Na Medzi nad Kokavou nad Rimavicou začiatok v piatok po 16:00, koniec v nedeľu okolo 16:00 Prírodné vzdelávanie: O prírodnom  vzdelávaní detí, mládeže a dospelých