Slávnosť ZIMNÉHO SLNOVRATU ´23

Zimný Slnovrat ´23
– Oslava zrodenia nového slnka
– Celoslovenská kračúňska slávnosť Rodného kruhu a hostí

Začiatok: 16. 12. ´23 o 10.00

Miesto: Detva – kultúrny dom Piešť

Prapravené budú (Časový program nižšie)

TVORIVÉ DIELNE:
Veleslav, Žiarislav: koncovky , fujary,
Učenie hry na šesťdierkovú píšťalu – Rodan, Zorimír, Žiarislav, Veleslav
Kreslenie a maľovanie – výroba masiek
Tepy – dupák,
Bubny doby, ozembuch, chrastidlá
Spevy

PREDNÁŠKY:
Národopisná prednáška o Zimnom Slnovrate
Správa o pôdohospodárskom stave v krajine

TRH Gazdovskej obrody – výpestky, potraviny, trh semien, úžitkové a umelecké výrobky, prírodné olejčeky, maste, výluhy…

SLNOVRATOVÉ OBRADY: obrad koláča, obrad Zimného Slnovratu a oseňa

HUDOBNÉ VYSTÚPENIA:

Žiarislav a deti – Zvieratá

Zaježovské ženy

Žiarislav a Bytosti
Radovan Vrška
Svätoslav Hamaljar
Otvorené javisko

JEDLO:
Spoločný hodovný stôl

Popoludní možnosť bezmäsitého i mäsitého guláša

Účastnícky poplatk 20 E (dospelí), deti do 7 rokov dobrovoľné, staršie deti 9E
Nedeľa : Správa o stave v krajine
Snem Rodného kruhu
Hudobné pesničkárske vsuvky

PREDBEŽNÝ PROGRAM PODUJATIA (zmeny možné)

Mnohí sa pýtajú, aký bude priebeh celoslovenských Slávností Zimného Slnovratu v Detve-Piešti. Tu je pracovný náčrt priebehu, ten sa môže podľa potreby a okolností posúvať, takže kto sa teší na nejakú jednu časť, môže prísť pre istotu skôr, keďže sa môže stať aj to , že niektoré časti budú v prípade potreby prehodené.

Môžete vidieť, že náplň je skutočne pestrá:.

SOBOTA, 16.12.´23

9. 00, príprava miestnosti

10. 00 Dokončievanie príprav – strihanie vločiek, roznesenie ratolestí, obradové piesne a obradové vyčistenie priestoru

11. 00 – príprava obradových masiek – starý, tanec slnečný, obrad kňažiek svetla

12. Výtvarné veci pre deti – slnečné vankúše, iné, ozdoby – vystrihovanie vločky, vtáčiky…

12. 00 Lukostreľba

13.00 výstava Lesana a Zuna

14.00 Koncovky tvorivá dielňa . Fujarové

Cvičenie kruhového tanca a cvičenia tancov dupákov

15. 00 Zuza Homolová – správa o pôdohospodárskom vývoji v krajine

16. 00 Žiarislav a deti – piesne o Zvieratách a piesne Cesty koncovky

17.00 Zaježovské ženy – spevy , tvorivá dielňa,

18.00 Hovor k Slnovratu ŽS, obrady

18.30 otvorenie hodovného stola

19. 00 Svätoslav Hamaljar

19.45 Tombola – veci od gazdov, remeselníkov, hudobníkov, spisovateľov, iných tvorcov

20. 00 Žiarislav a Bytosti

21.30 Radovan Vrška

22.00 Otvorené javisko,

Oheň – osobné obrady (postrižiny, prijímanie mena)

hudobné divopiesne

NEDEĽA

9.15 Cvičenia 4 živlov, Cesta koncovky

10.00 deti – tvorivé výtvarníctvo,

Dospelí tiež, prípadne lukostreľba a iné

11. 00 Spev kruhových a slnovratových piesní

12. 00 Žiarislav Správa o spoločenskom stave v krajine a o ďalších vedomeckých podujatiach

12. 30 Snem Rodného kruhu

Žiarislav píše:

„Blížia sa sviatky Slnovratu. My si pripomíname tento sviatok, podľa prapradávnej povesti o znovuzrodení slnečného božstva. So všetkou úctou ku všetkým duchovným odrodám, s úctou ku všetkým vetvám nášho Rodostromu, pozrime sa na pôvod nášho ducha, na pôvod nášho príbehu. Keď zo slnečného ohňa, vďaka (jeho)Divu, vznikol Všehomír, Vesmír, ako nám hovorí povesť našich skutočných predkov, boli tak dané aj kruhy Otca a Matky – kruhy Slnka a Zeme. Po mnoho, mnohotisíc rokov to naši predkovia vedeli a ctili si (kultúru) stvorenia a cesty. Potom prišlo obdobie, keď Slnko ako duchovný stred sa niektorí snažili poprieť až zakázať . Tí, ktorí sa nevzdali pôvodnej viery, boli prenasledovaní a niektorí boli pre uctievanie slnečného ducha aj predaní do otroctva a zabití. Ale nakoniec sa nám podarilo opäť v slobode vzhliadnuť na duchovno predkov, na Slnko, ktoré sa vracia, na naše rodné duchovno. „

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *