Veľká slávnosť Letného Slnovratu roku 24

SLÁVNOSTI   LETNÉHO  SLNOVRATU

Rodného kruhu s vedomeckým prístupom

 30. ročník – VAJANA roku 24

(št 20.6. prípravný deň)

pi 21. – 23. 6. r. 24

Stredné Slovensko – Dubový vrch pri Krupine

Hlavný deň je v sobotu 22. 6.

Štvrtok a piatok sú prípravné dni, v piatok už prebiehajú niektoré obrady.

foto: Rudy – Slnovrat 2021

Kde: Dubový vrch – Draubis

severo-západne od Krupiny južne od obce ŽIBRITOV pri prírodnej pamiatke Krupinské Bralce

MAPA (google)

 súradnice:  48°22’43.2″N 18°58’43.3″E – lúka slnovratová (červený špendlík na 1.mape)

súradnice na autobusovú zastávku:  48°21’21.6″N 19°00’59.0″E (tretí obrázok)

na treťom obrázku – cesta zo zastávky na slnovratovú lúku – tento rok kyvadlová doprava fungovať NEBUDE, nakoľko sa nebude parkovať pri zastávke, ale až na otočni v blízkosti slnovratovej lúky

cesta z Krupiny na parkovisko

Odstavné parkovisko za SAD zastávkou za Vodnou nádržou Krupiná,

posledný úsek cesty bude kyvadlová doprava každú celú hodinu.

Parkovisko tento rok NIE JE pri autobusovej zastávke, ale parkuje sa na otočni v blízkosti slnovratovej lúky. Kyvadlová preprava tento rok NEFUNGUJE (len v prípade nutnej potreby, keď zavoláte,(tel. čísla sú dole) keď bude treba pomoc atď, môže služba prísť)

Popis cesty:

Autom netreba zachádzať do Žibritova, lepšie sa tam dostanete z Krupiny. V centre treba z 66ky odbočiť na Námestí Slovenského národného povstania  (okolo jednoty coop) a napojiť sa na cestu Koháryho Rad, ďalej na Eleny Maróthy Šoltésovej – Kalinčiakova – Bebrava – v pravo bude vodná nádrž Krupina – ako keby po cyklotrase 5560 smer  prírodnej pamiatky „Krupinské bralce“ okolo vrchu „Štangarígel“ – tam niekde bude označené parkovisko . Odtiaľ už po označenom chodníku pešo až do slnovratového tábora.

Dôležité doplnenia k Slávnosti Letného SLNOVRATU 24′

Oslavy sa konajú na pozemku v osobnej správe a sú len pre hostí, ktorí sa správajú v súlade s našim poriadkom a duchom podujatia.

Prihlášky: Každý, kto ešte nebol na žiadnom našom podujatí, kde by si vyplnil prihlášku do vedomeckého učení, gazdovskej obrody, rodného kruhu a pod. si pri službe prihlášku vyplní a svojim podpisom potvrdí, že sa zoznámil so spôsobmi slnovratových osláv Rodného kruhu a bude ich dodržiavať. Sústredenie s oslavami Slnovratu je súčasťou širšej obrodnej činnosti tohto občianskeho združenia. Návštevníci sa vypísaním údajov a prihlásením sa na vymedzenú dobu slávností stávajú súčasťou Rodného kruhu. Tento spôsob nám umožňuje pracovať v súlade s právnym poriadkom.

Stany stavajte tak, aby neboli tesne pri obradovom mieste a ani na miestach určených na spoločné priestory, najlepšie keď sú v miestach začiatku porastu a ešte lepšie v lese. Voľte stany nevýrazných prírodných farieb – zelená, hnedá a pod., aby sme nenarušovali prírodný vzhľad krajiny. Mnohí si zvyknú len natiahnuť medzi stromy plachty upevnené kolíkmi. Takýto prístrešok chráni aj pred ostrým slnkom. V zásade každý je zodpovedný za seba a kto si ako ustelie, tak bude spať.

Jedlo: Pred sobotným večerom bude „veľký obrus“ – spoločný stôl. Ostatné jedlo si treba priniesť so sebou. V sobotu a možno aj v piatok bude možnosť zabezpečiť si bezmäsitý guláš.

Voda v zabezpečovacom stredisku je pre prípad núdze. Je dobré si zobrať dostatok pitnej vody so sebou. Neďaleko miesta je prameň vhodný na varenie. Aj keď zabezpečovacia skupina vyvezie nádoby s vodou, je dobré sa spoliehať hlavne na seba.

Záchody sú označené a sú kryté.

Parkovanie: Na miesto má prístup len pohotovostné auto so zásobovaním tábora, pre návštevníkov je vyhradený parkovací priestor. Je možnosť si veci vyviesť vyššie (platí predovšetkým pre tých, čo zabezpečujú spoločné veci), ale bezodkladne po vyvezení je treba auto odparkovať naspäť na vyhradené parkovisko na otočni. Kto bude vyvážať veci, oznámi službe značku auta a svoje telefónne číslo.

POZOR: pri parkovaní treba poslúchať pokyny služby, ktorá zabezpečí, aby sme sa na otočňu s autami všetci zmestili!

Obradný pôst zvyknú držať pred obradmi tí, čo kráčajú po vedomeckom chodníku. Doporučujeme pred Slnovratom nejesť mäso a duševne sa pripraviť.

Prípadné zdravotné ťažkosti hláste v zabezpečovacom stredisku.

Na táborový poriadok dohliada služba, ktorej činnosť je vymedzená  táborovým poriadkom a jej činnosť je v súčinnosti s vedením podujatia. Ich rady treba zobrať na vedomie.

Do tábora je vstup v novodrevnom, alebo tradičnom prírodnom odeve a pri vstupe sa dospelí návštevníci zapíšu.

Čo si treba priniesť? Podmienkou účasti je odev v pôvodnom duchu. Čo potrebujete na prežitie v prírode. Vítané sú hudobné nástroje na piesne v rodnom duchu. 

Kto má dobrú sekerku alebo valašku, môže pomôcť pri hotovení dreva.

Každý účastník slnovratového tábora má nejaké poslanie, nejakú úlohu v celkovom diele. Vítané sú posilnenia služieb. V priebehu pobytu je možné zapojiť sa do činnosti jednotlivých prípravných, alebo obradových skupín.

Činnosť Rodného kruhu by mala byť príkladom pre súlad širšej spoločnosti. Poriadkom slnovratových osláv prispievame k obnoveniu a obrode prírodného duchovna na Zemi, na ktorej sme sa zrodili, aby sme dospeli k duchovnému naplneniu. 

 Chvála za možnosť sa stretnúť v živom svore nášho Všehomíra. ŽS.

SPôSOBY SLNOVRATOVÝCH OSLÁV:

ODEV TRADIČNÝ ALEBO NOVODREVNÝ JE PODMIENKOU VSTUPU: Odev v pôvodnom prírodnom duchu neznamená, že je to uniforma. Naopak. Dajme do toho kus našej tvorivosti, kus nášho ducha. Kto si nevie rady, nech si vezme pruh prírodného plátna o šírke pliec, v strede vystrihne dieru na hlavu a na bokoch buď zošije, alebo zaistí v páse opaskom. Z takéhoto praodevu sa vyvinula košeľa a košelica – šaty. Môžete si ju vopred pripraviť, alebo vyzdobiť. To znamená, že je dobré mať počas pobytu v tábore tradičný alebo novodrevný odev (kroj od slova krojiť) s prvkami od dôb dávnych Slovenov až po miestne slovenské, či iný prírodný odev v súlade so svojou dušou. Niektorí napríklad majú ústroj koreňmi až z paleolitu (jelenicové odevy…), iní pomerne súdobé strihy. Treba myslieť aj na vrchné odevy, keby bola v noci zima. Samozrejme, pri tvorbe a zdobení odevov môžete využiť vlastné videnia. Hostia z iných kultúr môžu prísť v odevoch svojich prírodných kultúr, podobne, ako hostia pestujúci aj iné prírodné kultúry. Pripravený odev je vlastne vstupenkou na Slnovrat, ktorá vám zostane na ďalšie príležitosti. Naše odevy dodávajú našim obradom väčšiu silu a pripravenosť telesná prospieva pripravenosti duchovnej.  

článok: Slnovratové obšívanie

HUDBA: Hudbu na obradoch zabezpečujú skupina Bytosti, ľudia z rodného kruhu, hostia, môžu sa pridať ďalší.

O HUDBE A DUCHU:  VEZMIME SI BUBNY, PÍŠŤALY A INÉ NÁSTROJE Z RODNÉHO PRAMEŇA teda slovanské bubny z dutých stromov, píšťaly pôvodných typov, fujary, gajdy a iné u nás zaužívané nástroje. Hostia z iných kultúr samozrejme môžu doniesť nástroje z iných kultúr. Dbajme aj o ducha hudby, aby ladil s podujatím.

OBETNÉ: Kto môže, nech podporí podujatie dobrovoľným darom (Na hmotné zabezpečenie, pohonné hmoty zabezpečovacej skupiny, spoločné bezmäsité jedlo v sobotu, ale aj vzdelávacie pomôcky a ďalšie veci.)

Odporúčané obetné na osobu je aspoň 10 korún európskych, aby bolo podujatie zabezpezpečené.

ZABEZPEČOVACIA SKUPINA : Kto sa ohlási, môže prísť pomôcť už od štvrtka. (0907740868)

SPOLOČNÁ PRÁCA – SPOLOČNÝ OBRAD: Pri hlavných obradoch je každý súčasťou – nie sú diváci a herci – všetci sme spoločne v obradoch – preto je potrebné sa na to pripraviť – odevom, vnútorným rozpoložením a spoločnou prípravou – príprava obradov, príprava dreva, príprava jedla a čajov, príprava stanoviska (prístrešky, kosenie a hrabanie trávy, kopanie latrín a kompostovej jamy,..), služba v tábore,…   Nech si každý nájde svoje miesto, kde bude nápomocný – nik nech nečaká, že to za neho niekto urobí – je to naša spoločná oslava.

Obradové skupiny – cibria obrady každý deň a zaúčajú nových ľudí.

ODPADKY: Každý zodpovedá za svoje odpadky, aby neboli na očiach a aby si ich každý zobral z tábora so sebou (ani v lese nesmie nič ostať – ani papieriky po ženách) .

Výnimku tvoria prírodne rozložiteľné odpadky, ako ohryzky z jablka alebo odkrojky zo zeleniny, ktoré môžu účastníci dať do rozkladnej jamy vykopanej na určenom mieste.

JEDLO A NÁPOJE: V sobotu popoludní bude pripravené jedlo, aby sme mohli spoločne prijať stravu. Takisto jeden veľký kotol odvaru. Zoberte si preto so sebou misku, lyžicu a hrnček. Na sviatok je možné priniesť si domácu medovinu alebo doma kvasený nápoj (sláviť sa však smie až po hlavných obradoch v sobotu – nie pred ani v sobotu, ani v piatok.

NIE JE POVOLENÉ FOTIŤ A NATÁČAŤ OBRADY,

ale ak oznámi záujemca usporiadateľovi svoj zámer, je možné, že dôjde k dohode a na fotenie, alebo natáčanie a dostane povolenie s tým, že to bude slúžiť aj pre potreby Rodného kruhu a prebehne to v dohodnutom stanovenom rámci. .Seba, svojich priateľov, ktorí o tom vedia a prírodu môžete fotiť mimo hlavných obradov aj bez povolenia. Pravidlo o zákaze nedohodnutého fotenia obradov je v súlade so základnou etikou a autorským zákonom.

DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY: je potrebné nechať v priestore na to vyhradenom.

DOMÁCE ZVIERATÁ: ako psy alebo kone môžu byť v tábore len, pokiaľ sú nahlásené a dohodnuté  u usporiadateľa a dodržia sa stanovené podmienky. Zvieratá si musia majitelia zabezpečiť v súlade so základnými pravidlami spoločenského správania, zdravia a bezpečnosti.  Majiteľ alebo správca zvieraťa zodpovedá za základné zdravotné záležitosti i za jeho konanie.

OSLAVY SLNOVRATU S HODOVANÍM

Hodovanie sa začne až po ukončení hlavných obradov, vrátane obradu hodovných rohov. Najprv je teda chvála a obveta svätostí a až potom je prijímanie hodovné. Po hlavných obradoch teda sú povolené domáce kvasené nápoje, ako domáca medovina, domáce vína, domáce pivo a teda nie továrenské výroby. Nie sú povolené nápoje pálené. Požívanie kvasených nápojov s obsahom liehu (alkoholu) pred hlavnými obradmi teda nie je povolené a ani núkanie nie.

TRH potravín, semien, výpestkov, remeselných a umeleckých diel spojených s pôvodnou kultúrou – podľa previdiel Gazdovskej obrody. Na trh teda nepatria továrenské výrobky a tie ani nebudú predvádzané na spôsob reklamy ani v podobe nálepiek, odznakov, zástav a iných továrenských predmetov. Z hľadiska duchovného sú vítané len činnosti a prejavy, ktoré sú v súlade s cieľmi Rodného kruhu.  

Obradoslovie Rodného kruhu a znamenia duchovného rázu sú vítané, ak sú v súlade s pôvodnou, prírodnou kultúrou. Nevítame politické a iné prejavy, ktoré s týmto v súlade nie sú, alebo to priamo ohrozujú.

Všetky tieto opatrenia prijala Rada Rodného kruhu z dôvodu ochrany pôvodnej myšlienky a pôvodného ducha spoločnosti a slúžia na prospech celej veci. Keby v minulosti nedošlo k ťažkostiam, nemuseli by sme vôbec spisovať tieto pravidlá. Je ich možné prispôsobovať potrebám a to na sneme Rodného kruhu, alebo na rozprave, ktorá je na to určená v oznámenom čase. Vtedy tieto opatrenia možno pripomienkovať, žiadať, vysvetliť, alebo upresniť.

Spojenie: 0907 740 868

Zmeny možné

 foto: Martin Kelečeni 2013

———————————————————————————————————-

ODPOVEĎ NA OHLASY OHĽADOM ODEVU NA SLNOVRATE TU

 
 
 Slnko, moje slnko Novodrevná slnovratová pieseň,Žiarislav 21.6.12 Slnko, moje Slnko,svetlo v duši spusti,bez teba by bol svettemný, chladný, pustý. Slnko, moje Slnko,v tebe moja viera,v tebe srcdo moje,brána Všehomiera. Slnko, moje Slnko,a pod tebou voda,ty si moja silai moja sloboda.

                                                                                                                                                                                                  foto Ladomíra 2013

V prípade potreby kontaktujte:

Hlavný usporiadateľ

  1. 0907740868
  2. 0911382765
  3. email: diva@ved.sk
  4. email: podujatia@ved.sk

3 odpovede na “Veľká slávnosť Letného Slnovratu roku 24”

Chvala! Môžem prísť aj pomôcť už vo štvrtok. Ešte som u Vás nebol, ale sa teším na stretnutie.

Velmi radi prídeme osláviť náš prvý skutočný a tradičný slnovrat. Sme rodinka..mama, tata, 3 dietky a psík. Tešíme sa na zážitok spolupatričnosti a vzájomnosti slovienov. Sláva rodu!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *