Kategórie
Slnovrat Sviatky

Štedrý deň Slnovratu: Najväčšie čaro je duch

Vianoce sú sviatky Slnovratu. Ako na tretí deň po Letnom slnovrate je Vajano, tak na tretí deň po Zimnom slnovrate je Štedrý deň. Čakaj, ešte čakaj – 3 dni a 3 noci… Aj keď niektorí písali o tom, že názov pochádza  z „Vánice“, teda od vanutia vetrov, iní sa dívajú na slnovratový veniec, teda v pokresťančenej podobe adventný „vianok“, takéto vysvetlenia by mohli mať význam v prípade prechýlenia názvu do slovanskej podoby, keďže sa predpokladá prienik z nejakej podoby nemeckého označenia „wai-nacht“ (nežiadajte teraz spisovný prepis dobovej nemčiny, bo strúhať darčeky mi ešte treba). Aj Štedrý deň je teda sviatok slnovratový – sviatok Zimného slnovratu a preto naň uplatňujeme slnovratové obrady.

PO STOPÁCH SLNOVRATOVÝCH STROMČEKOV

Stromček ako znak rodostromu mal preniknúť z vtedy čerstvo germanizovanej, slovanskej oblasti Nemecka, kde neďaleko Lipska sa narodil Martin Luther, a v tej dobe tam ešte boli uctievané „slovanské“ posvätné stromy, keďže ich pne sa zachovali v nemeckých skanzenoch dodnes (uvidíme ich v máji na výprave na Rujanu). V tej dobe ešte na posvätné stromy Slovania dávali obetné dary, čoho nasledovníctvom je dnešné zdobenie stromčekov. Zdobený stromček je teda tiež prvok našich pôvodných zvykov, v starej dobe Sloveni nosili z posvätných hájov vetvičky stromov – doložené aj na Slovensku napríklad nosenie dubových vetvičiek zo svätohája nad Levočou – neskôr premenovaného na Mariánsku horu. V zimnom období nosili vždyzelené rastliny – okrem smreka a jedličky aj na juhu imelo, v horách a záhradách aj iné „vždyzelenky“, nič z toho v biblickej zemi nerástlo a ani sa nestavalo. V pôvodnom – našom duchovne – dávali vetvičky či stromčeky význam či už ako znak rodostromu, alebo stromu života, či ako ďalšie prejavy prírodného – rodného  duchovna. V privezenom – inváznom štátnom náboženstve tu tak nebolo, preto dnes treba tento pôvodný, prírodný význam týchto obradových prvkov vo svojom vedomí obrodiť.

Jabĺčka a orechy na stromčeku majú priviezť zdar úrody alebo všeobecne hospodárstva v nasledujúcom roku. V tomto roku sme použili orechy zozbierané pri čistení studničky – na niektorých boli škáry, cez ktoré sme prevliekli nitku. Jabĺčka sme použili tie najmenšie z nášho sadu, oviazali ich lykom okolo stopky. Doplnili tak ručne vyrobené ozdoby na vetvičkách stromčeka získaného z cestného orezu. Týmto sme dosiahli vcelku prírodný ráz slnovratovej výzdoby.

DARČEKY AKO NASLEDOVNÍCKY OBRAD OSEŇA

Vianočné  darčeky, teda darčeky v čase Zimného Slnovratu ranní kresťania nepoznali a teda je to nasledovnícky sviatok našej pôvodnej – prajnej Slnovratovej obchôdzky a Oseňa – obradu roznášania plodov a zrna. Ešte stará mama mala na stromčeku orechy a jabĺčka, aj keď my, malí „nevedomčekovia“, sme mali radi „salónky“. Človek ani v detstve ich nemal rád, ale mal rád len jediný druh čokoládových pochúťok – s takou rôsolovitou  náplňou, to bolo asi dobré rast kĺbov inak u detí bežne oslabených precukrenou stravou. My dnes máme na stole fľaštičku medu.

Každý normálny prírodný lazník ešte strúha, alebo šije nejaký darček, a človek namiesto toho píše. O Štedrom dni. Vedľa malý vrchár píše o slnovrate. Sám od seba – dnes – lebo tiež ešte chystá darčeky. My máme takú dohodu, že darčeky chystáme ešte aj v sečni, šijeme si a strúhame čo treba… a že sa nestresujeme, veď také slovo ani nemáme v našom jazyku, no – netlačíme sa v čase. Svätý pokoj je najväčší vianočný, teda slnovratový darček.

OD HOSPODÁRSKEHO ČARA…

A tak človek keď prišiel ráno  ku stredovej peci, hovorí chlapcom: chcete ukázať kúzlo? Potrebujeme mince. Chlapci hneď priniesli centovky. „No, môže byť aj hojnejšie. Ten zvyk je z Horehronia. Ráno naberiete do nádoby pramenitú vodu a do nej dáte mince. Potom sa  v tej vode umyjete a v priebehu roka k vám bude chodiť obeživo , aby ste mohli dobre hospodáriť. Je to hospodárske čaro“. Všetci spozorneli , mincu priniesla aj Lada. Človek vošiel do izby a priniesol ich za hrsť, aj ich umyl najprv. Lenže zrazu nemal vedenie v tomto pokračovať. Takto začať deň. Cez okno svietilo slnko, to po niekoľkých dňoch hmly a mrholenia a zrazu mal neskonalú túžbu sa najprv oliať vodou. Trochu k tomu nabudil aj chlapcov, ktorým sa samozrejme nechcelo. Ale vyzliekli sa do pol pása, každý s nádobkou v ruke. To si už aj Lada naberala vodu. Aj Bela nás divne hľadela, akoby sa chcela zúčastniť obradu. Človek si uviazal len kolo bedier šatku, aby vyzeral spoločensky, a s vedrom studenej vody v ruke sa pobral na olievaciu terasku. Tam ani blato nijaké, bo dnes je odmäk, len taká pekná škrupina ľadosnehu, na nás svietilo slnovratové Slnko a hneď aj prišla živa na chválenie živlov a slávenie divov, až sa po každom prevolaní ozvala horami a dolinou „chvála!“ a „sláva!“ a keď niekto išiel v doline po ceste alebo po úbočí hory, mohol si myslieť, že je nás tu zo päťdesiat, také dobré ozvučenie tu máme. Živo sme prevolali mudry „Chvála za dary“ a „Večné svetlo“. Nakoniec si človek vylial na hlavu vedro vody, začal tancovať, Rodan striekal vodu na všetkých, dostali sme sa do vytrženia a začali tancovať polonahí, človek len s tou bederkou, a keby nás niekto z náprotivného kopca pozoroval, napríklad srnka alebo jeleň, isto by si myslel, že máme dobrý deň. Bela štekala a boli sme šťastní. Už aj máme dar a to rovno od slnečného ducha – v podobe vnuknutia a naplnenia. Nakoniec sme sa predsa len ešte aj umyli v tom Zorimírovom lavóri s hrsťou mincí na dne čistučkej vody. Na juhu sypú pod stromček z toho istého dôvodu rybie šupiny, ktoré majú predstavovať „šupky“ ako mince, ale my tu, v horách, šupinaté ryby nemáme.

Nakoniec, prežili by sme, síce celkom inak, nejakú dobu aj bez peňazí, ale spoločnosť si tiež vyžaduje svoju obetinu.

Slnovratový stromček starých rodičov bol ozdobený aj slamenými ozdobami a jabĺčkami a orechmi. Nie div – veď starý otec mal jablkové sady a každoročne nazbierali aj niekoľko mechov orechov. Výzdoba na sviatok bola tak súčasne aj hospodárskym čarom – obetina pripomínajúca dar na posvätnom strome mala priniesť zdar v budúcom roku. Dnes tí, ktorí sady nemajú, tiež môžu použiť aj takúto prírodnú výzdobu, pretože aj keď v budúcom roku zarobia peniaze, potrebujú ich nakoniec premeniť na potraviny. Prírodná výzdoba je pripomienkou prírodnej podstaty nášho duchovna. A úctou k Matke Zemi, na ktorej sa potrebujeme naučiť žiť lepšie.

…KU VNÍMANIU ČÍREHO DUCHA

Človek bežne nepoužíva uterák a tak ešte chvíľu čakal, kým sa vysuší. Tak ako, cítite sa lepšie? – vyhŕkol s úsmevom. Všetci prisvedčili.

Ako tak uvažuje, zas len k tomu istému dôjde, ako kedysi na začiatku duchovnej cesty –  že najväčšie čaro je duch. Všetky tie obrady a sviatočné prejavy, ako stromček, badniak, dary štedrého dňa, obchôdzky a priania – to všetko je pôsobivé a čarovné – pravda – ak neprepadneme zhonu a spotrebnému nakupovaniu. Nám to nehrozí – z dôvodov nielen vzdialenostných a hospodárskych, ale hlavne z dôvodu stavu vedomia – po usporiadaní slnovratových podujatí máme podľa dávnej dohody pokoj a robíme tak, aby sme sa cítili dobre na svojom okolí a chystáme si pozornosti, čo vieme vyrobiť bez časového ohraničenia. Vlastne aj Matke Zeme dali obetinu a nechceme jej dávať umelé odpadky ako neprebudená časť ľudstva, to by nebol ani pre nás pekný slnovrat. Človek uvažoval, aký darček by dal svojim priateľom a spoločnosti a tak vyvesuje tento článok. So všetkou úctou a prianím dobrého vidíme, že mnoho ľudí sa azda aj posmelí, v uskutočňovaní vedomej cesty – i v čase narodenia nového Slnka. Nájdime si čas i na kračúnske zamyslenie a využime dar Slnovratu aj na naplnenie svojich duší. Lebo to je to najväčšie bohatstvo, aké na tomto svete máme.

24.12.´22 Žiarislav 

snímky: pisateľ

podobné články:

Posolstvo Svorného Diva
Obrady postrižín a prijatia duchovného mena
Šteniatka – Slovenský laznícky čuvač
Sviatky Zimného Slnovratu – súbor článkov
Žiarislav a Bytosti – Pásli ovce valasi