Kategórie
Nezaradené Správy

Tábor prírodných remesiel a prežitia 21. – 28.7.r.19

POZOR ZMENA TERMÍNU: Tábor sa začína v nedeľu 21.7. a končí v nedeľu 28.7.19

Žiarislavov tábor Na Medzi je najjedinečnejší tábor na prežitie a prírodné remeslá, o akom ste čítali. Môžete sa ho dokonca aj zúčastniť. Keď si prečítate načrtnutý program, možnože zistíte, že s ničím tak rozsiahlym ste sa nestretli a na jednom mieste ste v jednom týždni toľko vecí nevideli.

Tu si ich môžete aj skúsiť a naučiť sa. Síce asi nie všetko, ale to, čo stihnete a vyberiete si, to môžete. Tábor vedie Žiarislav, ktorý tieto činnosti uskutočňoval, s priateľmi a pomocníkmi, ktorí sa v niektorých veciach tiež vyznajú, alebo sa zaúčajú.

Každý deň budeme pekne napredovať v poznávaní , v zručnostiach a skúsenostiach. A to tak , aby sme si domov priniesli nielen skúsenosti, zážitky a poznatky, ale aj niečo, čo si vlastnoručne s našou pomocou vyrobíte. Naše prežitie nespočíva v schopnosti ukradnúť stravu, či niečo iné,  ale vychovať, vypestovať, pripraviť.

Nahodený chod (môže sa upravovať):

Nedeľa – hlina – výroba misky, hrnčeka, výtvoru.  Výtvarníctvo – význam znakov, znamení, farieb v kultúrach slovanských a protoslovanských.

Pondelok – Práce s drevom – začiatok výrob – luk, bubon, píšťala, fujarka, miazdrenie kože a napustenie mozgom, inej kyselinou mravčou, ostrihanie ovce, pranie vlny. Začiatok prác v skupinách.

Utorok – Šitie  košieľ, nohavíc, česanie vlny, vykrojenie krpcov, prakrpcov, opaskov, kapsy a vačku. Voskovanie zrejúceho syra, výroba žinčice a urdy. Výroba šípov.

Streda – Kutie ocieľky, nožíka, hrotov šípov. Vypracovanie  šliach, šľachovanie luku, výroba šľachovej nite, vypracovanie kože. Napnutie blany na bubon.

Štvrtok – Napínanie lukov, lukostreľba na stojaci i letiaci terč, šitie kožuška a dvojitej košele – prešivanice s vlnou vo vnútri,  údenie, prepranie a dokončenie vypracovanej kože, postavenie prístreška pri lese alebo v lese, prespanie v ňom, pečenie večere na ohni , prechodový obrad na prežitie

Piatok – Šitie kožuška, vypálenie keramiky, dokončievanie lukov, píšťal, fujár , bubnov. Večer – slávnostné posedenie. Nočná lukostreľba.

Sobota – dokončievanie vecí.

Tieto činnosti sa budú prelínať do ďalších dní.

Každý deň: Dojenie, kľaganie syra, niekedy aj voskovanie syra, prírodné hospodárstvo, vysuté hriady. Príprava stravy. Zelinky z prírody. Rozcvičky so živlami a divotancami, pre záujemcov duševná a telesná sebaobrana. Cvičenia s piesňami a koncovkami.

Vyberiete si z činnosti to, čo si vyberiete. Všetko je dobrovoľné.

Vo vhodný deň – návšteva včelých úľov vybratie medu, rozpravy o včelárení a hospodárskych veciach – po obede, po večeri každý deň. Výroba morušového lekváru a medoviny. Hudba – bubny doby, píšťaly, fujary, iné.

Každý deň zapaľovanie ohňa kresaním alebo trením driev

Týždeň 190 Eur – Na deň vychádza 27 Eur, čo je aj so stravou, požičaním nástrojov, vzdelávaním a odbornou pomocou a niektorými surovinami. Kto by nás chcel podporiť vyššou sumou, tak určite môže, v prospech vedomeckého strediska Na Medzi.

Kto ide len na niekoľko dní, nie na celý tábor, tak na deň 40 E. S výnimkou spolupracovníkov v oblasti Mladé kmene, hudobná a obradová skupina, pomocníci iných táborov Na Medzi.

Možnosť odpracovať si časť tábora vopred – týka sa to pracovitých ľudí.

Podobné články:

Obrazová reportáž z tábora remesiel roku 15:

http://ved.sk/RC.remesla15.1.obr.htm

Prežije ten, kto sa zabezpečí:

https://www.rodnacesta.sk/zimna-put-takmer-zaniknute-zrucnosti

Mladé kmene:

https://www.rodnacesta.sk/mlade-kmene-podporujeme-zrucnost-a-schopnost-sa-zabezpecit-vzdelat-posilnit

Na prežitie trochu inak: Nekradnúť, ale vychovať:

https://www.rodnacesta.sk/prezitie-trochu-inak-nekradnut-vychovat