Kategórie
Sviatky

1. máj je pôvodný sviatok Turíc

Sviatok Turíc je pôvodný slovenský a slovanský sviatok, ktorý od pradávna slávime v prvý deň mesiaca traveň, teda máj. Tento sviatok v čase rozpuku prírody mal hospodárske, ale aj aj zádušné črty, teda bol to sviatok duší predkov. I keď neskôr Dušičky západná cirkev preložila z jarného obdobia na začiatok listopadu – novembra. V podobe […]

Kategórie
Sviatky

TURÍCE – NA DUCHA – RUSADLÁ – MÁJE – súbor článkov

1.5. r. 24 – 1. Máj je pôvodný sviatok turíc 28.4.22 Obrady a zladenia s jarnou silou 4.5.19 ŽIVA AKO ŽIVOTNÁ SILA 1.5.18 Stavanie májov – nasledovnícky turíčny obrad úcty posvätnému stromu Záznam z 30.4.13 – Rodná cesta na Slobodnom vysielači – SVIATOK MÁJOV – plodonosné slovanské obrady – vypočuť 29.4.13 Slovanské zvyky: Dávne „máje“ sme nerúbali. Žili naprostred občiny.  NESTAVAJ […]

Kategórie
Duchovno Prírodné hospodárenie Sviatky

Turoní tanec – prastarý obrad plodivosti

Turoní tanec s pôvodným nápevom – prastarý obrad plodivosti ktorý predkovia tancovali v predjarnom a jarnom období – slúžil na podporu plodnosti úrody i gazdinej, ale aj na všeobecný hospodársky rast a zdar. Bolo to v roku prvého zhromaždenia Gazdovskej obrody, čo je jediná pôdohospodárska spoločnosť na Slovensku, ktorá uskutočňuje aj hodposdárske obrady. Tento tanec […]