Kategórie
Duchovno Spoločenské Úvaha

Vedomectvo s dušami predkov

Nastalo obdobie, keď nové pokolenie vyrastá v prevažnej väčšine bez spojenia s predkami, akoby bez vedomého súvisu s kultúrou a teda duchovnom predkov. Čo je rizikové a môže to viesť ku kultúrnemu zániku a osobnému ohrozeniu. Niektorí si ako duchovno predkov predstavujú privezenú cirkevnú kultúru. Niektorí to, že sa hlásia k národu či k národnosti. V skutočnosti je duchovno predkov súborom vnútorných, zdedených i prevzatých spôsobov chápania, vyhodnocovania javov, schopností, ktorých predpoklady sme dostali pri narodení, hĺbkového správania sa, vedomého i podprahového vnímania a to v širokom zmysle, vrátane mimoriadnych, často ešte neprejavených schopností, ale jadrovo ide o duchovno zušľachťované v nepretržitom slede od praveku . Áno, je to to, o čom väčšina národa nevie a často ani netuší.

Nie je to teda nejaké okázalé náboženstvo. Je to aj to, že máme svoju reč s dávnymi koreňmi, že vnímame a vyhodnocujeme videnia či sny, že sa liečime bylinkami, že si vieme zapáliť oheň a kúriť drevom, že máme aj rôzne vedomejšie, či menej vedomé obrady, že sme v časopriestore uzrejmení v kolobehu výročných sviatkov… A jedným z nich sú Dušičky.

Túto úlohu, ktorú robí aj teraz pisateľ, by mala vykonávať a podporovať aj veľkoobčina -prostredníctvom napríklad ministerstva kultúry, verejnoprávnych médií a podobne. Zatiaľ je to tak, že nejaké tie zvyky a ľudové čarovanie občas odznejú viacmenej v takej minulostnej, alebo aj zábavnej podobe, v podobe ľudovej úpadkovej, v nejakom verejnoprávnom alebo bulvárnom médiu. O pôvodné duchovno vo vedomej podobe veľký záujem navonok nie je, i keď ľudí to samozrejme zaujíma.

A tak ho pestujeme viacmenej v malom rozsahu. Mohli by sme si povedať aj to, že dobrého veľa nebýva a že akosť býva nedocenená, ale to by nebolo celkom správne. Je to bohatstvo, ktoré využívame pre seba, v podobe vedomstviev, ale aj schopností a to nie je málo. Druhá vec je, že nechceme ísť pod úroveň a robiť z toho „šou“ . Dnes, keď sa s výmyslami o predkoch a o slovanstve roztrhol mech, nebudeme súťažiť ohurovacím spôsobom.

V piatok večer sa začne v Jelenci Vedomecká cesta. Je to piata v tomto slede, ale môžu prísť i začiatočníci. V tomto roku je to jedinečná možnosť koncotýždňovky. Zameranie bude na duchovno predkov, vrátane obradu chvály predkov a tanca duchov. čoho súčasťou budú tiež na slovanské mená – na ich koreňoslovie, ale aj na duchovný význam mena pre vedomú bytosť a spôsoby jeho prijatia.

Z ďalších smerov – pokračovanie vo vedomstvách 4 živlov. V duševede – na vedu o duchu a duši nadväzujú spôsoby práce s vedomím a mysľou, ako aj ochrana a rozvoj vnútorného sveta a jeho prienik so svetom vonkajším. Dotkneme sa aj bežných klamov a chýb v uvažovaní a ako sa ich vystríhať.

Ešte sú voľné miesta a tak kto sa chce prihlásiť, nech sa ozve.

Je možné, že toto je posledná takáto koncotýždňovka.

Spojenie: diva@ved.sk, predmet učenie, pre istotu aj tel. 0907 740 868