Kategórie
Nezaradené

Volíme Rodné Duchovno

Tento piesňovid je spoločným dielom tých, ktorí sa rozhodli podporiť pôvodnú prírodnú kultúru. Spravili sme to pri príežitosti sčítania ľudu, ale veríme tomu, že to bude mať význam a po ňom. Všetkým, ktorí sa o to pričinili, chvála.