Kategórie
Hudba

CD Perúnovo drevo je dostupné na Spotify

Žiarislavov prvý spievaný hudobný album natočený v roku 2000 je v procese digitálneho vydania na sieti a dá sa prehrávať na hudobnej platforme Spotify.

Do vydania tohto CD Žiarislav pôsobil ako nástrojový hudobník (inštrumentalista) so zameraním na pôvodné druhy píšťal, fujár a prírodné bubny – doby. Piesne pôvodne nahral ako pomôcku na učenie hry na prírodné nástroje, potom na popud zvukára pridal do niektorých piesní spevy a dopracoval texty. Polovica piesní ostala v podobe nástrojovej voľnohry. Niektoré piesne boli použité ako hudba k filmom, iné sa časom dopracovali pre skupinu Žiarislav a Bytosti a boli určujúce pre prechod z polohy muzikoterapie a sprístupňovania prírodnej hudby nehudobníkom smerom k javiskovým vystúpeniam.