Kategórie
Nezaradené

CD Zvieratá so spevníkom sa dá predkúpiť

Predkúpením CD Zvieratá sa dá prispieť na rozšírený projekt zahŕňajúci spevník, ktorý bude teda obsahovať vo svojom základe:

1. texty piesní,

2. notový záznam (jednoduché partitúry) v stupniciach, v akých boli piesne nahraté a naspievané,

3. k tomu akordy, aby si poslucháči mohli pieseň pri spievaní sprevádzať na gitare, husľovej kontre a pod.

3. notový záznam v „základných“ stupniciach, pre hru na píšťalu (viď priemet Zvieratá pre školy) – a teda C dur a a-mol, vrátane akordov v tejto stupnici

4. Grafické znázornenie zvierat – väčšinu z nich dostatočne vierohodne už vypálili do dreva vtedy desaťročný Rodan a šesťročný Zorimír , zvážime aj použitie fotografií, ktoré sme pripravili alebo pripravíme

5. Zoologický opis daného zvieraťa – bežná životospráva i prekvapivé správy z jeho života, ich význam pre prírodný kruh a správu o jeho stave v krajine

6. Príbehy, ktoré sme s týmito zvieratami prežili. Tie, ktoré si vyžadujú deti opakovane i tie, ktoré ešte nepoznajú.

Vystrojený takouto pomocnou učebnicou môžeme obnoviť naše vzdelávanie i v školách. Pôsobenie je možné jednak v podobe výchovných koncertov, ale tiež vo vstupoch zokruhovaného prírodného vzdelávania, ktoré prepája predmety – hudobná výchova – slovenský jazyk a literatúra (texty piesní sú vlastne básne) – prírodopis (prvouka, zoológia) – enviromentalistika – výtvarná výchova – školské divadlo (dramatoterapia) i užitá etnológia (fašiangové masky)…

Okrem toho, a to je podstatné, sa určite bude rozširovať i zvuk v zásade už nahratého CD:

1. Do vybraných piesní dotočíme detské hlasy.

2. Uskutočníme konečné zmastrovanie záznamu a vývody v rozhlasovej akosti

Znamená to teda, že od tejto chvíle začíname nácvik piesní s vybranými deťmi zo škôl, súborov a s jednotlivcami, ktoré si podelia tieto piesne a naučia sa ich časti, ktoré koncom leta začneme nahrávať.

CD i knižka by teda mali byť dokončené na jeseň a v tej dobe ich aj budeme pripravovať do vydania.

Máme teda jasný cieľ , ako sme ho v zbierke opísali už pred začatím – zbierku na priemet Zvieratá navŕšiť a vydať CD i pomocnú učebnicu v čo najväčšej akosti.

Chvála všetkým, ktorí tomuto cieľu napomáhajú

Prekúpenie CD