Kategórie
Duchovno Sviatky

Duše predkov

Duše predkov sa tešia s nami

a my cítime s nimi !

Keď stratíme blízkych vždy je to ťažké.

Keď duša blízkeho odíde na ten svet,

lebo už ju tu nevidíme,

nie obvyklým spôsobom, skôr vnútorným zrakom,

a telo prešlo žiarovým obradom,

ak už netlie v zemi,

čo bolo, už nie je

a čo nebolo, je.

A predkov vždy ctíme v dobrom,

bo čo nie dobré, pominulo

a čistíme sa, by to tak bolo,

tak zdravé je to tak!

Ó, čujte bytosti zvedomené!

Jak ty sa budeš tešiť,

že tvoje potomstvo ku zdaru žije,

tak predkovia sa tešia s nami,

že my tu žijeme, aj z ich živy.

A preto nielen trúchliť nám treba,

jak radia tí, čo ctia utrpenie.

Ale aj tešiť sa treba, to priamo

s dušami našich predkov!

Spievať im na hroboch ľúbené piesne,

spomínať ľúbivé príhody.

A tancovať na ich počesť tance.

To oni veru vidieť chcú!

A nechcú vidieť len strápené

deti a vnukov, teda aj teba.

Zazunte píšťaly, bubnujte bubny

na počesť našich predkov!

Hodujte s predkami na ich slávu,

bo duša im putuje k nebesám –

jak vraví duchovno predkov –

v žive na ďalšiu cestu.

Tak páľte ohne na ich počesť,

na počesť duší predkov!

Odhoďte z hrobov umelé hmoty,

dajte tam vetvy a zelinky

z posvätných hájov vôkol seba,

zo zasnúbenej krajiny!

A pejte piesne na ich slávu

a chváľte ich tie dary!

Chvála ti, mama, chvála, tato,

chvála ti babka i dedo,

stará mama a starý otec,

chvála i prastarí rodičia!

Chvála, predkovia drevných liet,

chvála predkovia z diale,

Chvála živly i svätosti,

chvála bytosti pradávne!

Chvála Duch, ktorý vznietil svet,

chvála i divy drievne!

Chvála predkovia, stromovia, rasty,

nech peje dávna živa!

To všetko v duchovne predkov znie

a piesne spievajme pre nich!

Na svätého deda – ten deň uctiť treba,

Na tú svätú babu – strojím duší svatbu!

Duchovia predkov ti spievajú,

keď hodiny bez viny zastanú,

keď Slnko sa zacloní,

keď kráčaš sám, oni

sa ťa zastanú.

Chvála za dary z čistého zdroja,

Chvála aj bytosti cez ktoré prišli.

Žiarislav, 2. 10. ´23

Snímky z Tanca duchov pri dušičkovom splne r. ´23

Podporte našu redakciu a vedomecké vzdelávanie poslaním daru, či trvalým príkazom.  TU sú podrobnosti