Kategórie
Duchovno Spoločenské Sviatky

Sviatok našich svätostí

Dnes je v štátnom kalendári Sviatok všetkých svätých.

Preto si ich aj pripomíname, ako napríklad sviatok svätého praboha Svaroga, diva svetla nebeského, ktorý podľa staroslovanského vedomstva z nebeského ohňa stvoril náš svet a potom ukul Slnko. Slnečný duch, Svarožič či Dažbog, alebo jednoducho sväté Slnko, je div, podľa ktorého meriame čas a veruže si ho aj ctíme. Svarogovej svornej sile chvála! Veľkému Slnku Sláva!

Tiež si pripomíname svätého Perúna, diva hromov a bleskov, ochrancu úrody, chleba a detí. Pernej sile chvála, pernej svätosti Sláva!

Pripomíname si aj Svätú Matku – Mokošu, dušu plodivej, mokrej Matky Zeme, ktorá nám podľa vedomstiev predkov prináša úrodu, ochrankyňu žien, ochrankyňu priadiek. Svätej Mokoši chvála! Mokrej sile Sláva!

V dnešný deň sviatku všetkých svätostí si pripomíname v súlade s duchovnom predkov i Roda, ducha zrodenia, ktorý pôsobí od dávneho Svarogovho počinu, od ktorého mnohí odvádzajú aj jeho pôvod. V rodinách, rodoch a národoch , v osobnom i všeprírodnom zdúšení slávime ducha zrodeného, veľkého svätého Roda! Rodnej sile chvála, rodnej sile Sláva!

Ctíme si aj svätosť Ladu, ochrankyňu citu, lásky, milých , zamilovaných, manželov i všetkých cítiacich bytostí. Ladnej sile chvála, Ladnej sile Sláva!

A ctíme aj Velesa, ochrancu stád, hojnosti, poživne a hospodárstva. Veľkej sile chvála! Veľkej sile Sláva!

Ctíme si Živu – životnú silu a aj ochrannú silu, cez ktorú ju vnímame. Žive chvála! Žive Sláva!

Ctíme si i silu Všeduchovu! Všeduchovej sile chvála a Sláva!

Ctíme si našich Predkov. Duše našich predkov sú tiež svätosťou, pretože náš svet pramení z ich sveta a sme s nimi prepojení v jednom veľkom kruhu. Svätosti Predkov chvála! Našim predkom Sláva!

Chvála za dary z čistého zdroja, chvála aj Bytostiam, cez ktoré prišli!

Treba pochváliť štát, keď sa stará o naše duchovno. Keď sa snaží, aby boli všetci občania vo svojich právach rovní, vrátane pôvodných – teda aj z okruhu rodného duchovna. A uzákonil sviatok všetkých svätostí. Keďže to tak v niektorých oblastiach ešte nie je, nebudeme plakať, ale sa prispôsobíme daným podmienkam. A pripomenieme si všetkých našich svätých, známych v pôvodnom – všeslovanskom duchovnom svete, a kedy inokedy najviac, ak nie v deň všetkých svätých, presnejšie, v deň všetkých svätostí. K tomu si môžete pochváliť a sláviť aj ďalšie sily, ktoré považujete za posvätné, ak také sú.

Chvála za to, že sme sa mohli narodiť v tejto dobe, ktorá je síce z nejakých hľadísk aj nedobrá, ale my vidíme to najväčšie, čo je v tejto dobe možné a na čom sa aj podieľame – a to je naša duchovná obroda. A za túto možnosť chvála. A – Sláva!

Podporte našu redakciu a vedomecké vzdelávanie poslaním daru, či trvalým príkazom.  TU sú podrobnosti