Kategórie
Obrazové svedectvo Slnovrat

Letný slnovrat ’21 – píšeme svoje dejiny

Slnovratové oslavy v roku 2021 boli silné. Noc do rána meralo ešte viac ľudí. A napriek niektorým nepriaznivým spoločenským podmienkam, akými sú chrípkové súvislosti a medzisieťové blokády (napríklad nám počas sčítania ľudu na sociálnej zablokovali prístup na stránky ako  Rodné duchovno a Žiarislav) bola účasť vyššia, ako inokedy. Slnovratové slávnosti boli na Dubovom vrchu v stredoslovenských novosopečných horách a po prvýkrát po veľmi dlhej dobe miesto nebolo oznámené na sieti.

VESMÍR MÁ PRAVIDLÁ A PôVODNÉ DUCHOVNO TIEŽ

Tohto roku boli tie isté podmienky účasti , ako v minulosti, rozdiel bol v tom, že viac sme dbali na ich dodržaní. Neboli nijako samoúčelné a vyplývali zo samotného zamerania veci. Keďže v minulosti sa stalo, že obrady boli rušené nedočkavcami, ktorí požili opojné nápoje, v tomto roku na to služby dohliadli a jeden účastník bol z tábora pred hlavnými obradmi vypovedaný. Ostatných do 400 ľudí sa príjemnému duchovnému naladeniu v tábore tešilo a obrady boli ešte silnejšie ako inokedy. Prijímanie mien prebehlo ešte počas dňa a oslavy mena ostali na čas okolo polnoci, keď nám ale prišla búrka. Kým po iné roky nás dažde obchádzali a bolo to ako malý zázrak, tohto roku vrcholili horúčavy a krátka búrka prišla ako požehnanie od Perúna, čím sa vzduch až do konca slávnosti stal príjemnejším. Niektorí ľudia  ostali pri kruhu ohňov pod korunami dubov a behom krátkeho času ich slnovratové ohne dosušili. Začiatok hlavných obradov ohlásili trombity a obradníci svargovými pohybmi plieskali bičmi, aby na široko ďaleko odvlnili sily nepriaznivé. Všetko ostatné sa dialo v už načatom pohybe slnka – na 4 strany, v smere po slnku, súmerne. 4 fujaristi, 8 koncovkári, ktorí okrem obradu koncoviek držali aj obradnú stráž s píšťalami skríženými v tvare X, ktorý predkovia označovali ako Perúnov kríž. Spevy divíc niesli v nebývalej ladnej kráse slnovratové piesne, aj tie ľudové, ale hlavne jadrovo obradové, ktoré nás poctili v slede už prebudených Slnovratov obrody nášho pôvodného – prírodného duchovna. Zemislav z Mokošinho kruhu na ten okamih spomína: „Keď prišiel obrad divíc, človek pocítil vnútorný hlas, že má zavrieť oči a nastražiť aj ostatné zmysly, pretože niekedy sa človek upína iba na ten jeden a ostatné sú tlmené. Vtedy si človek uvedomil súhru divíc a cvrčkov a prepojenie celej lúky.

CELÝ ČLÁNOK TU