Kategórie
Z hudobného zápisníka

Novodrevný objav

Píšťala vyrobená pred 20 rokmi – polená dvojačka. Keďže Žiarislav vynašiel tento druh dvojačky a odvtedy ho používame aj v skupine Bytosti a vyrábajú ju občas i iní výrobcovia, dal jej názov „polená“. Jej šesťdierková píšťala predstavuje približne polovicu dĺžky koncovky, teda je o stupnicu vyššie. Takáto dvojačka dáva dvojakú výhodu oproti ľudovej podobe, v ktorej sú obe spojené píšťaly rovnako dlhé. Na polenú dvojačku možno hrať nielen ako na šesťdierovku, ale aj ako na koncovku, na rozdiel od kratučkej ľudovej podoby dvoječkovej koncovky má táto dvakrát dlhšia – novodrevná koncovka príjemný zvuk – aj v prípade osobitne použitej koncovky. Čo dva spojené, ale pritom nezávislé piskvory umožňujú. A hra na obe píšťaly naraz – teda dvojačková hra – dáva väčšie možnosti, ako dvojačka na spôsob gajdice s oboma len rovnako dlhými píšťalami.

Čo je ale dôležité – táto dvadsaťročná píšťala vyrobená roku 3 (2003), čo je čitateľné na značke – bola vyrobená pred dvoma desaťročiami a bez nejakej údržby hrá ako nová. Čo je hlavne zásluha dômyselne vyrobeného kolíka , ktorý ani nenapuchol, ani nezoschol. Nebolo treba ani vybrať kolík a vyčistiť, len človek šípovým prútom opatrne vybral pavučinky a prepiskol ju dychom. Píšťalu vlastní Zuzka Bačovka (v knihe Na vrchárskom chodníku vystupuje pred 20 rokmi pod literárnym menom Živana Bačovka). V tej dobe už takéto píšťaly malo zo 10 ľudí, keďže sme na to hrali už zo 5 rokov v Bytostiach, ale aj tak by tá píšťala bola už zberateľským kúskom.

Keď ju zbadala naša píšťalkárka Eliška, prejavila o to záujem – zaujalo ju zdobenie. Aj Bohdan Dobroslav (hrá v Bytostiach) má ešte zdobenú píšťalu ale potom už človek píšťaly vyrábal nezdobené. Sám má už len jednu zdobenú , ktorú vyrobil ešte v minulom storočí a tisícročí. A tak podľa vzoru tej 20-ročnej dvojačky vyrobil novú – aj s výzdobou. Príznačne novodrevnou. Odteraz ju budete počuť na našich koncertoch. Sú na nej nie len kvetinové vzory, aké sú aj na fujarách od začiatku 20 storočia, ale sú tam aj slovenské a staroslovanské vzory, ako slnečné kolá (svargy) a mesačný znak (lunica). Tiež staroslovenský a staroslovanský hadí kráľ – strážca Zeme a rodu. Podpis na píšťale predstavuje výrobcu – písmeno M (znak vznikol v 90. rokoch ešte pred prijatím mena Žiarislav), umiestnenie v priestore (trojvŕšie) a rok výroby (III). Píšťaly v roku 2000 sú označené ako X (tzv.krížny rok ) a píšťaly pred rokom 2000 – 1999 je označení ako -1, 1998 ako -2, teda s očakávaním našej doby obrody. Písmeno M má v sebe šikmý kríž, zvaný ako „perúnov kríž“ (v tvare X).

Obe píšťaly sú zdobené vrypmi a farbivo je nie kyselina, ale javorová huba a baza s prímesami iných moridiel. Teda farby, ktoré sa dajú získavať aj prírodne. Nie kyselina dusičná, ako je dnes bežné a pre výrobcu aj trochu nebezpečné – na ľudových píšťalách.

Tento spôsob zdobenia si vyžaduje zručnosť a znalosti správania sa farbív. Ako vidíme, staršia píšťala s patinou má už farby vyblednuté. Aj keď vtedy používal – hlavne pri červenej – človek menej náterov. A napustená je ľanovým olejom a rozpustenými živicami ihličnatých stromov, ktoré vytvárajú prírodný lak.

Tento spôsob výroby píšťaly a zdobenia bude možno sa učiť na vedomeckých táboroch, hlavne na remeselnom. Čo je náplňou tohto leta. Remeselný je v prvom júlovom týždni.

Teraz sa už isto bude Živana Bačovka vypytovať, či si už tu píšťalu môže vziať domov 🙂

Kniha Na vrchárskom chodníku – podrobnosti  


Dobrodružstvá v prírode – Letné tábory Na Medzi r.´23 TU – vedie Žiarislav

Ak  chcete podporiť našu redakciu a vzdelávanie, môžete poslať dar. TU sú podrobnosti.