Kategórie
Spoločenské

Ochrana pred nákazou – držme vyrovnaný stav!

Žiarislav píše:

Skôr, ako zverejníme zabezpečenie a opatrenia Gazdovskej obrody, je dôležité vyzdvihnúť toto:

Je dobré, že Vláda SR vyhlásila na území SR mimoriadnu situáciu.

Dnes vieme, že koronavírus  je najnebezpečnejší v prípade náhleho prepuknutia nákazy, ak by nemocnice nezvládali zachraňovanie občanov, ktoré nemajú hneď v prvej vlne dostatočnú odolnosť (imunitu) voči víru a sú odkázaní a záchranu života v nemocničných zariadeniach. Pri zápche zdravotníckych sietí a v najpostihnutejších krajinách dochádza k najväčším stratám. Po prieskume zákonitostí šírenia danej nákazy je dobré si uvedomiť, že počet dokázaných ochorení je len malý zlomok z počtu nosičov nemoci a že nemoc sa môže po určitú dobu  šíriť rádovo (exponencionálne). Preto sú  namieste prísne opatrenia, ktoré smerujú k udržaniu bezpečnosti zdravotnej, hospodárskej a spoločenskej . Tie totiž môžu spomaliť „nárazovú vlnu“ a získať čas na uchopenie obrany a ochrany.

Tieto opatrenia, ktoré sú takmer totožné s našim doporučením,  pomáhajú spomaliť náhlu vlnu prepuknutia nemoci a postaviť určité „vetrolamy“ , ktoré napomôžu zmierniť úder prvej vlny. To môže pomôcť spoločnosti „naučiť sa odolávať náporu vĺn“.

Keby sa mal pisateľ podpísať pod zjednodušené riešenie, tak by sa podpísal pod toto: Radšej byť teraz tvrdo prísny a potom poľavovať, ako byť teraz rozpustilý a potom zúfať , nariekať a ľutovať. Zatvorenie škôl a iných prevádzok nie je nijaká pohroma. Je to určite lepšie, ako strata rodinných príslušníkov. I keď nás to obmedzuje v práci , mnohí si  nájdu čas venovať sa deťom viac ako inokedy a lepšie je utrpieť určitú hospodársku ujmu teraz, ako výraznú hospodársku a možnože aj ľudskú stratu onedlho.

Pisateľ článku sa práve pracovne  zdržiava v meste, i keď inak býva na samote v lesa. Chodí v plátenej košeli, spredu je na spôsob ľudových rozstrihnutá, a i keď v dolinách nemrzne, nosí na odhalenom krku šatku. Všíma s občanov, ktorí chodia s rúškami. Spustenými na hrudi, na krku. V obchode počul predavačku s rúškom, ktorá sa sťažovala, že nejaký pán platil tovar a kašľal a prstom  slinil peniaze, ktoré jej podával. Ak by sa niečo také dialo, človek si predstavil, že šatku, ktorú má okolo krku, vzhľadom na starovereckú košeľu, by si v okamihu mohol zdvihnúť nad nos, tak, ako keď kŕmi senom zvieratá a nechce, aby sa nadýchal senného prachu. Takže rúška nemusíte kupovať, ani na ne čakať, keď máte obyčajnú šatku na krku nastavenú tak, aby ste si ju dokázali včas zdvihnúť. Ako chrániť zdravotnú bezpečnosť v krajine? Súbor pripravených opatrení –  vedomeckých zásad v širšom poňatí – zverejníme v blízkych dňoch.

Mimoriadne Zhromaždenie Gazdovskej obrody