Kategórie
Hudba

Vydanie veľkodosky OŽÍVAJÚ je ohrozené

NOVÉ CD O DĹŽKE VYŠE HODINY JE NAHRATÉ. KORONA-VÍRUS ALE SPOMALIL ZBIERKU. PODARÍ SA TO VYDAŤ?

Zbierka na nové CD Žiarislav a Bytosti s názvom Ožívajú sa rozbehla celkom pekne, za prvú štvrtinu času sa zozbierala tretina potrebnej sumy, ale pred týždňom akoby uťal. Za celý týždeň je len jeden vklad. Dovtedy to bolo niekoľko vkladov denne a vyzeralo to tak, že vzhľadom na 45 dní zbierky sa cielená sila naplní. Volali sme do agentúry, ktorá tieto zbierky zastrešuje a na na Startlabe nám oznámili, že na všetkých crowdfundingových zbierkach to zmrzlo. Vyzerá to tak, že po prevalení správ o epidémi, ktorá hrozí aj na Slovensku, majú ľudia iné starosti, ako podporovať kultúru. Nahrávanie, ktoré prebieha s prestávkami od jesene,  v týchto dňoch končí  a potom, aby bola nahrávka skutočne dobrá, by malo nasledovať „mastrovanie“. To znamená do troch týždňov úprav 16 piesní, z ktorých je každá natočená na 8 až 16 stôp. Takže nastavenie hlasitosti, farieb a iné úpravy, bez ktorých by hudba nebola vyvážená. Zbierka, ktorá prebieha na Starlabe, má fixné financovanie, čo znamená, že ak sa na daný cieľ vyzbiera stanovená suma, tak bude prevedená na účet a potom v krátkom čase bude CD vydané.

Cvičenie pred nahrávaním. Čím pripravenejší hudobníci, tým príjemnejšie nahrávanie.

Ak by sa stanovená suma v stanovenej dobe nenazbierala, peniaze by boli rozoslané späť darcom.
Chápeme, že ľudia sa obávajú epidémie, ale zbierka naďalej beží a počítač odpočítava dni ukončenia. Naše CD už je v podstate nahraté, včera sme robili dohrávky a dnes človek nahrával také doplnky, ako hrkadlá, chrastidlá, drumble… Ak by ale ostala zbierka zmrznuté, CD by nevyšlo. A ak by Startlab musel v súlade s pravidlami vrátiť obeživo späť darcom, je málo pravdepodobné, že by títo ľudia vkladali obeživo niekedy v budúcnosti, keď epidémia bude za nami.

Na väčšine piesní je nahratý kontrabas. Na niektorých je i konrabas, i violončelo.
Dali sme do toho i gajdy.

Ak sa zbierka opäť spustí, CD uvedieme v máji, je to možné    aj bez koncertu, veď prostredníctvom internetu a médií je možné toto dielo pekne predstaviť a poštou alebo kuriérmi rozoslať. Vnímame to tak, že piesne budú poskytovať výraznú vzpruhu pre tých, čo majú radi našu hudbu. Ak by sa vyzbieralo viac ako je stanovená suma, v tej chvíli by sme už pripravovali video, ktoré by pomohlo tieto piesne šíriť. Aj keď teraz ľudia nechodia na koncerty, čo je pochopiteľné, hudba môže znieť doma. A my, ktorí sme ju cvičili, hrali na koncertoch, ale a nahrávali, vravíme, že je to výrazný postup – v porovnaní s tým, čo sme hrali a nahrali doteraz. To je rozsah jedného a pol CD. Je to 16 piesní – dĺžka nahrávky presahuje hodinu – je to vlastne taká hudobná veľkodoska. 

V štúdiu“ rýchle prsty Guslanove, na píšťalke Bohdanove.

Aj keď našu hudbu rádiá nehrávajú a nebola ani predstavená v televízii, napriek tomu je pomerne obľúbená. Dnes je zozbieraných 39 percent z celkovej sumy. Do konca zbierky zostáva 27 dní. Znamená to toľko, že po týždni nevkladania obeživa našimi priaznivcami sa priebeh zbierky zmenil – percento zozbieranej sumy je menšie ako percento dní, po ktoré zbierka prebieha. Nikdy sme nežiadali nijaké granty, neboli sme v rozhlasoch a televíziách, ale napriek tomu si naša hudba cestu k vám našla a ľudia ju podporili tým, že chodili na koncerty, kupovali si nahrávky a keď už si nahrávky nahrali aj bez nákupu CD, viacerí a tak dali na hudbu peniaze, lebo vedeli, že dobrá hudba sa nahráva v štúdiu a treba na ňu obeživo. Cítili, že túto hudbu, ktorej hodnotu si uvedomujú, je dobré aj spätne podporiť. Cítili tú potrebu. Vedeli, že kultúru je dobré vedome podporovať. Treba jesť, treba prežiť, ale kultúra – teda duchovno – to je to čím sa líšime od zvierat, to je to, čím vnímame tento svet, to je to, čím sa stávame úplnejšími bytosťami. Dnes stojíme na akejsi križovatke dejín. V nahrávke OŽÍVAJÚ je nielen radosť z hudby a zo života, ale sú tam i odkazy pre našu kultúru a pre ľudstvo. Odkazy, ktoré nám môžu pomôcť slušne a múdro prežiť obdobia, ktoré nás čakajú a žiť lepšie na našej Matke Zemi, v súlade s inými bytosťami, než ako to bolo v posledných dobách. Toto je odkaz, ktorý môže byť odovzdávaný práve tým, na čom už pol roka pracujeme.  Bolo by škoda túto hodnotu nechať ležať v blate, alebo niekde na sklade a nevydať ju pre ľudí, pre vás, pre priateľov a súputníkov na našej Veľkej Ceste.

Dobyrad, Milka a Žiarislav nahrávali v štúdiu základy niektorých piesní v trojke: Dobyrad na bubnoch doboch, Milka na cimbale, Žiarislav hral na husliach (alebo gitare), šľapacom bubne a súčasne spieval. Do týchto podkladov dohrávalli aj ďalší členovia skupiny ďalšie nástroje a hlasy. Milka je nová členka skupiny a aby mohla takto nahrávať, cvičila počas letných mesiacov Na Medzi.

Isteže vieme, že hudba sa dnes nemusí kupovať na CD, že sa dá elektronicky stiahnuť. Ale to len v tom prípade, že už je vydaná. Či sa ju podarí vydať, či ju priaznivci podporia v dostatočnej miere, to uvidíme v blízkych dňoch.
S pozdravom Žiarislav

Tu je odkaz na zbierku