Kategórie
Prednášky Prírodné hospodárenie Remeslá Vzdelávanie

Pribúdajú zaujímavé prednášky na Zhromaždenie Gazdovskej Obrody ´24

Dnes (18.1.24) človek dohodol dve ďalšie krásne vystúpenia na Zhromaždenie Gazdovskej obrody, ktoré bude 16.-17. 3. pri Trnave v Zelenči. Už doteraz ich bolo oznámených okolo 14, ale prihlásili sa ďalší prednášatelia. Spomeniem len dnešok.


Pribudla odborná prednáška Lucie Baľákovej o pôde. O tom, čo má pôda obsahovať, aby bola úrodná, ako ju vylepšiť, ako oživiť akostným kompostom, ak je poškodená po chémii, ako nechať vyzrieť kompost či hnoj… Živo sme sa zhovárali o tom, ako to robíme v rôznych podmienkach, o význame húb a pôdnych kultúr, o tom, ako možno hospodáriť aj na trvale trávnatých porastoch či lesopasienkoch, na ktorých náletmi, alebo aj sadením krajina obživne do rôznosti a možno na nej hospodáriť aj pasením a pestovaním. Prehodili sme vety aj o potrebe vzdelávať tých, ktorí ovplyvňujú a menia zákonodarstvo a to tak, aby zmeny boli v prospech prírodného hospodárstva v krajine a smerovali k väčšej potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti. .


Druhý dôležitý hovor prišiel večer. Ozval sa zanietenec pre dravce a sovy, ktorý videl televízne záznamy Gazdovskej obrody z minulých rokov a na nich boli dvaja odborníci na dravce a sovy.

S Filipom sme preleteli nad stavom sovích druhov, zvlášť sme sa zastavili pri plamienke driemavej, ktorá mizne. Táto sova hniezdi v stavbách, hlavne v starých, vo zvoniciach i na starých pôjdoch a v poslednej dobe na Slovensku takmer vymizla. Preleteli sme počty v Čechách a v Maďarsku a tiež sa pozastavili nad skutočnosťou, že práve gazdovia vedia oceniť týchto a iných lovcov hlodavcov, keď o nich vedia, keď vedia o ich prínose, zvyklostiach a životospráve.

Pohovorili sme aj o premnožených hlodavcoch v rozsiahle zasiatych monokultúrach, i o množstve každoročne otrávených dravcov. Pozastavili sme sa aj pri kuvikoch, sokoloch, orloch a ďalších operencoch. Nakoniec sme sa zhodli, že bolo by pozvať aj sokoliara alebo sokoliarku s takouto sovičkou, aby účastníci vzdelávajúceho i spoločenského Zhromaždenia Gazdovskej obrody mohli zblízka vidieť napríklad vzácnu plamienku driemavú, o ktorej je reč.


Na plagáte vidíte ďalšie prednášky a je dosť možné, že ešte niečo pribudne, pretože, ako vidíte, záujem o Gazdovskú obrodu tu je a darí sa nám spájať hospodárstvo s prírodou, prirodzenosťou a úctou k súladným hodnotám. Okruhy a časy ešte budeme dokresávať, ale v hlavných črtách to máme v základoch zostavené.


Už teraz však môžete šíriť správy o tomto podujatí.

Chvála. ŽS.