Kategórie
Duchovno Obrazové svedectvo Slnovrat Sviatky

Slnečný kruh na Dubovom vrchu

 

Štvrťstoročie veľkých Slnovratov v krajine naddunajských Slovenov sme zavŕšili dejinným počinom: Hneď pri vstupe na otočni sa prihlásilo k rodnému duchovnu – pôvodnému prírodnému vyznaniu – písomne prvá stovka prebudených a hore,  na Dubovom vrchu, tento chod pokračoval. Bol to začiatok konca tisícročného obdobia, ktorým sa pôvodní otvorene hlásia ku svojim duchovným právam. A uskutočnili tak, na slávu Svornému divu, v čase sviatku vrcholenia sily Svaroga – podľa dávnych povestí kmeňov a rodov našich –  stvoriteľa nášho sveta uhnieteného z vesmírneho ohňa.

Slnko moje, Slnko…

A ako aj po iné doby, teraz tiež tak, ale viac, na Dubovom vrchu znelo Chvála ti za svetlo, hrejivé Slnko, hej… A k tomu i ďalšie piesne, ako: Slnko moje slnko, svetlo v duši spusti, bez teba by bol svet temný , chladný, pustý… A ako vždy, ký jedni chystali obrady v živom duchu, iní sa vítali a zhovárali kým jedni hĺbali, iní spievali, lebo taká je ľudská povaha, že buď sa mení, alebo je u rôznych rozličná. Deti hrali svoje hry, dospelí prebrali, čo bolo treba, a so zmrákaním po obradoch očisty priestoru sa začali hlavné obrady. Deň predtým bol hĺbavý večer pesničkárov Svätoslava Hamaliara, Radovana Vršku a Žiarislava. Ale dnes, v sobotu, bol koncert desiatok obradníkov. Plieskaním bičov a trúbením rohov sa začal obrad očisty priestoru a zvolávania. Nato zazneli fujary  a divice rozvlnili povetrie svojimi spevmi. Sokoli, ktorí boli na stráži 4 strán s koncovkami vztýčenými v perúnových krížoch, uskutočnili svargové rozjímanie vo zvuku koncových píšťal so záverom „všetci jedna rodina“. Na to vstúpil do kruhu obradník, ktorý vzdal úctu a vykresal živý oheň. Štyria sokoli, ktorí v tom roku pôsobili na podporu duchovnej obrody, odpálili pochodne a niesli ich ladne  v pohyboch po slnku ku štyrom vatrám na štyri strany zemosveta.

Keď zahoria vatry…

Ako vzplanuli vatry, v obradníkovej miske zavoňal dym posvätných rastlín a živíc, ktorý po Slnku čistil veľký kruh prítomných bytostí. Zakiaľ v pukote vatier obradníčky a obradníci rozjímali v 4 živloch. Kým ďalší na 4 strany obetovali z hodovných rohov s chválou a slávou, po prijatí obety obradník chválil predkov, živly a posvätné divy na slávu, ktorá znela po horách a dolinách v mohutných výkrikoch veľkého kruhu. S bubnom sa ozvali aj piesne a po obrade koláča (vidíte ma spoza tohoto koláča?) a po prijímaní v kruhu sa začali piesne. Po nich aj obrad postrižín a obrad mena. Keďže obrad ochrany a posvätenia novorodeniatok bol už cez deň, teraz sa dovŕšili slnovratové diania v spevoch a tancoch. Nedeľný deň priniesol ďalšie piesne, ale aj kruh , v ktorom sa tí, čo sa neponáhľali, dohodli na hĺbavejšom prístupe v budúcej doby. Ale to už vchádzame do druhého štvrťstoročia obrody, v ktorej čas ukáže, ako sa nám bude dariť rozvíjať naše rodné vlnenia. Chvála za dary. Chvála aj bytostiam. Veľkému Slnku – sláva!

Ako to vníma Eliška, ktorá sa podieľala na príprave Slnovratu? 

Napriek tomu, že som už od štvrtkového rána bola v plnom pracovnom nasadení pri prípravách slnovratových slávností, aj napriek tomu som po celé tieto dni bola plná sily a plná ducha. Hlavne v sobotu a v piatok , keď prišli všetci tí ľudia, tak som cítila, ako sa na tom mieste nad nami vznáša Duch a jeho sila, sila prírody a ľudí a cítila som to vo vzduchu, akoby sa to dalo krájať a čerpala som z toho veľa sily. Takže v sobotu od rána som bola schopná pripraviť raňajky, postarať sa o to, aby bol spoločný obed, viesť takmer dve obradové skupiny a neustále pomáhať aj s ostatnými vecami, ako Vítanie novorodeniatok, a mala som veľa, veľa sily a to napriek tomu, že som nejedla veľa. Mala som pocit, že oslava Slnovratu bola Duchom naplnená a že tam bolo veľa duchaplných ľudí. Veľmi ma tešilo to vidieť a byť pri nich a bol to veľmi silný zážitok. Doplnila by som, že napriek tomu, že som veľa pracovala a bola v silnom nasadení, necítila som sa vôbec unavená a necítila som sa prepracovaná, jednoducho som mala nejaký zdroj sily, ktorý bol riadne veľký. Väčší, ako ja.

 

Snímky Rudy Sokol:

Kreslená hra s deťmi
Slnečný deň praje priateľským stretnutiam
Na dobré jedlo sa oplatí počkať. Alebo ho uvariť.
Keď sa schádza veľký slnovratovýá kruh
Sokoly držia stráž šikmým koncovkovým krížom.
A vatry vzbĺknu živým ohňom
Vo veľkom kruhu sa dejú divy
A zem sa vlní vo zvukoch piesní

Snímky Ďuro Shelley:

Chystanie dreva na vajnie vatry
A oheň v mudre 4 živlov
Už kosia náhornú plošinu pre slnečné vatry
Prines drúčik. keď si rúči,
ale na vajanie vatry,
ťahá chlapec drúk nie na pec,
dnes sa to tak patrí.
Žienky a aj devy chystajú si spevy.
slnečný to koláč
nakoniec však foťák
Už trombity trúbia,
Kruh a chvíle rozjímania,
dobré jedlo posilní
Už obradná skupina
v kolese sa točil
takýto chlieb zočil.
rohy k činu budia.
sokoli už vatry ladia,
hukot sovy povyl mi
detský obrad začína.
Hovory sa páčia asi,
veď obrazy rečník tasí.
Nadčasové je to dielo,
vidíme ho hnedobielo.
Snímka to nie od Plicku,
v tom dejinnom javisku.
A keď sa deň k noci chýli,
sokoli žiar roznosili
tu, zi sídla svorodráhy,
na tie štyri sveta strany
Z hôr až dole , na polia,
vatry svietia, jak horia.
Jak postupne rastie žiar,
V znaku Slnka rastie dar
zasvietilo nocou čaro
a nie je nás veru málo,
Sloveni vo veľkom kruhu
obrad mena je im k duhu.

Snímky Rodan:

Takto Rodan nácvik fotil
potom devospevy zočil.
aj ten roháč obrad víta,
diví sa mu húsenica.
Jak sa rozhoreli vatry, vidíš z pusty až po Tatry,
jak svietia nad krajinou nad pokojnou dolinou.

Snímky Karolína:

Prišiel z hory a hovorí,
jak obroda sa rozhorí,
obrad novorodeniatok – živý bol a aj stál za to.
Ponad vatru mladeň letí, ohňuvzdorné má on gety.

Ak  chcete podporiť našu redakciu a vzdelávanie, môžete poslať dar. TU sú podrobnosti.