Kategórie
Vzdelávanie

ŽIVÉ! Slovenský snem pôvodného – prí-rodného duchovna 19:

Devínske budenie  20. – 22. 9.

Miesto: Slovanský dvor Devín (bývalé ihrisko, pri Sokolníckom stanovisku, pri hrádzi naproti hotelu Hradná Brána.

Piatok  Snem od 18.00 do 21.00 . Prípravné práce – od 11.00 do 18.00

Sobota od 9:00 do 12:00

(Po Sneme – od 14. 00 – 22. 00 verejná časť Devínskeho budenia, leták TU)

Nedeľa – 10. 00 – 13. 00 – spolupráca, dohody, postupy

Miesto: Slovanský dvor

Okruhy a otázky  tohtoročného snemu:

1. Čo je pôvodné – prírodné duchovno

 – Duchovno v úzkom zmysle, alebo  široká kultúra od folklóru cez duchovnú vedu až po bylinky?

2. Využitie pôvodného – prírodného  duchovna

v súčasnosti a budúcnosti

– osobný život, rodina, práca, vzdelanie, duševeda,  oddych, filozofia, umenie…

3. Ako čeliť podvrhom v oblasti slovanského duchovna 

– O vykonštruovanom letopočte – prečo sa byzantsko-pravoslávny letopočet nemá zamieňať so „slovanským“.

– Rozdiely medzi kritickým a konšpiračným prístupom k dejinám a spoločnosti, znaky konšpiratívnych prúdov

– O plochom a celostnom pohľade na kultúru a dejiny (históriu)

– o (pojmovej mäteži a) vyjasnenosti významov slov v slovanskom duchovne

4. Čo s nenávisťou časti národa k vlastným koreňom

Dejinné príčiny a liečba.

5. Stav v spoločnosti

– v kultúre, vzdelávaní, práve a spoločenskom živote vo vzťahu k pôvodnej kultúre.
– Odluka cirkví od štátu a podmienky registrácie duchovných spoločností v SR a okolitých krajinách
– Stav sviatkov a pamätných dní v Slovenskej republike vo vzťahu k pôvodnému duchovnu
– Vzťah politických strán k otázkam pôvodnej duchovnej kultúry
– Prístup médií k otázkam pôvodného duchovna

6. Vedomecké stredisko Na Medzi

Budovanie  strediska – vzdelávacej osady pre oblasť Slovenska a okolitého sveta. Mladé kmene – o spoločnosti pre deti a mládež

7.Načrtnutie budúcoročného (celo)Slovanského  rodového snemu – na Slovensku

Príprava medzinárodného Slovanského rodového snemu

Účasť spoločností z iných slovanských krajín. 

8. INÉ – rozpravy podľa námetov účastníkov

Účastníci si môžu prichystať príspevky – pripomienky alebo správy k daným okruhom. Zvlášť vítané je rozpracovanie bodov okruhu  5. (a tiež 3.) obohatené o presné údaje. 

Záujemcovia o Snem nech pošlú oznam o účasti na imelo diva@ved.sk, aby sme vedeli odhadnúť rozsah prípravy priestoru. Snem samotný nie je spoplatnený, možný je dobrovoľný príspevok na jedlo a ďalšie zabezpečenie, ktoré je s podujatím spojené. Vítaná je pomoc pri usporiadaní podujatia prípravou priestoru v piatok cez deň (na č. 0907 740 868) a prípadne aj pomoc pri sobotnom verejnom  podujatí (môžete sa ohlásiť na to isté číslo).

Viacej k spoločenskému podujatiu:
DEVÍNSKE BUDENIE a Oslava úrody a prírody  v sobotu 21.9.19