Kategórie
Rozhovory

Z rozpravy pred Snemom: Čo je a čo nie je duchovné?

Rodná cesta píše:

Z rozpravy k zverejneným okruhom Slovenského snemu pôvodného, prí-rodného duchovna:

EDO: Je toľko starostí, ktoré treba riešiť, napríklad ako sa nasmerovať v dnešnom zložitom a prepolitizovanom svete, ako rozoznať neuskutočniteľné od uskutočniteľného. Ako prispieť svojou troškou do spoločného diela. Ako zveľaďovať svoju rodnú reč. Ako sa zblížiť napriek rozdielnym názorom. Ako sa dopracovať k toľko očakávanej zmene. To všetko by som privítal na sneme pôvodného duchovna. A možno by som aj zmenil čas svojej dohodnutej cesty a na takýto snem prišiel. Ale snem kde sa chce niekto venovať duchovným podvrhom (?), nenávisti (??), cirkvi (???) či dokonca histórii (????), ako taký snem môže byť duchovný? Veľakrát som počul, že naša minulosť je dôležitá. Áno, ale je natoľko dôležitá, aby sme ako národ boli rozhádaní? Myslím, že nie. Je treba sa o dejinách rozprávať, je dobré vypočuť si napríklad babku, či dedka a bude to poučné a zaujímavé počúvanie. Ale, aj to ich rozprávanie, už bude skreslené a od pravdy trošku odlišné, lebo to vtedy nejako nevnímali a do dneska si to nejako zapamätali. Máme sa preto na nich hnevať? Hovoriť im, že je to podvrh? Či dokonca ich vylúčiť so svojho života?…Je pravdou, že sa to na nás Slovanov valí z každej strany. A položili ste si otázku, prečo to tak je? Sme v tomto smere naozaj vzdelaní? Pozreli sme sa pravde do očí? Alebo jednoducho skonštatujeme, že zato môžu ONI? Dôverujeme si natoľko, aby sme sa vedeli otvorene rozprávať o všetkom, alebo sme zatrpknutí a zahľadení sami do seba a každý iný názor ako ten náš, je jednoducho nesprávny. Ak sme otvorení spoločnej rozprave, tak načo sa triediť na správnych a nesprávnych? Veď okrem toho, že má každý nárok na svoj názor, má na neho aj nejaký dôvod. Zaujíma nás ten dôvod, alebo sme voči nemu uzavretí? No ale v takom prípade, o duchovne, či už pôvodnom, alebo súčasnom, nemôže byť ani reči.

MILOŠ: Treba tie myšlienky doručiť organizátorom Snemu.

MAREK: Ahoj Edo,
práve preto by bolo dobré prísť, aby si mohol povedať svoj názor, postoj či nazeranie z tvojho uhla pohľadu na vec. Aby si vyslovil tvoj názor ako sa nasmerovať v dnešnom zložitom a prepolitizovanom svete, ako rozoznať……. všetko čo si vypísal v správe. Zavrhuješ snem, ktorý ešte len bude.
Dôveruješ iným natoľko, aby si sa vedel otvorene rozprávať o všetkom, alebo si zatrpknutý a zahľadený sám do seba a každý iný názor ako ten tvoj, je jednoducho nesprávny? Si sám otvorený spoločnej rozprave a nechceš sa triediť na správnych a nesprávnych?
Ak by si hľadanie odpovedí aj na tvoje otázky privítal na sneme pôvodného duchovna, príď a hovor o tom. Snem tvoria a myšlienkam dávajú podobu a tvary ľudia snemu zúčastnení. Príď a prispej svojou troškou do diela.
Počul som ťa hovoriť viackrát a preto ti píšem.
Nech sa ti darí! S pozdravom Marek

EDO: hoj Marek, pravdu máš, že by bolo lepšie prísť a prispieť slovom aj činom. Akýkoľvek snem, či veča, či len obyčajne stretnutie pri bylinkovom čaji sú dobré a nezavrhujem stretnutia ako také a deje sa toho veru dosť. Mne vadia rôzne prívlastky, ktoré sa tomu prideľujú. Pôvodné duchovno, Roduverný, Védisti, Ufoslovania, Praví slované, aťď. ČO TO MÁ VŠETKO ZNAMENAŤ?! Z našich dejín viem pomerne veľa, ale jediné čomu naozaj verím je, že naši predkovia sa museli poriadne natrápiť, aby nám zanechali bohatstvo, ktoré si dnes môžeme užívať. A museli sa mať radi, lebo inak by sme tu už neboli. A čo máme robiť my? Presne to isté, milovať svoje rodiny aj seba navzájom a tvoriť. Tvoriť hodnoty v prospech všetkých, vysokých, nízkych, pekných aj menej pekných, múdrych aj menej múdrych, silných aj menej silných. To že sme Slovania, bolo jasné už pri našom narodení a ten komu to jasné nie je, tomu to dôjde neskôr. Čo je na tom? Usporiadatelia majú potrebu poriešiť tieto otázky, ktoré navrhli a kým v tom nebudú mať jasno, nebudú mať kľud. O tomto sneme som sa dozvedel, minulý piatok, kedy už boli veci rozhodnuté. Toho času budeme s rodinou na inom mieste a inej udalosti. Nie dôležitejšej, nie uvedomelejšej, ale spoločne dohodnutej a rozhodnutej. Však ale teším sa na ďalšie snemy a stretnutia a na nich sa rád zúčastním aj s mojou rodinou. Nech sa nám darí všetkým.

ŽIARISLAV: Na tieto otázky, sú odpovede vcelku jednoduché a priame, prečo sa má týmto tento snem zaoberať a nijako mu to neuberá na duchovnosti. Odpovede na viacnásobné otázniky v 7. Eduardovom riadku a inde:

  1. Zaoberať sa príčinami nenávisti je bežné pre rôzne duchovná sveta. Nie je na tom nič neduchovné rozumieť príčinám nenávisti a duchovné je tomu rozumieť a s vhľadom pracovať na vyladení.
  2. Zaoberať sa podvrhmi je bežné pre každý vedný odbor. Na Slovensku je dochované pôvodné duchovno, ktorého názov je odvodený od vedomia, ako aj jeho tradiční nositelia (vedomci, vedmy). Vedieť je teda pre nás duchovná veličina. Rozoznať podvod od pravdivej správy nie je neduchovné, naopak, je to duchovné. Už len pri čítaní rozprávok je to zrejmá hodnota – rozpoznať a odhaliť lož. Ak teda dochádza podvrhmi k zavádzaniu , napríklad vo veci nejakej kultúrnej, v zmysle duchovno-kultúrnej skupiny , bolo by nemúdre sa tým nezaoberať, zvlášť, ak tým vzniká výrazná spoločenská ujma určitej skupine obyvateľstva.
  3. Zaoberať sa postavením duchovných spoločností v štáte, spravodlivosťou a rovnoprávnosťou nie je neduchovné, naopak, je to duchovné.
  4. Zaoberať sa dejinami patrí k všeobecnému prehľadu a keby sa zodpovední ľudia na vedomeckej ceste nevyznali v dejinách svojej duchovnej kultúry a neriešili by tieto zásadné otázky, bolo by to chybou, pretože to by mohlo byť na škodu celého duchovno-kultúrneho prúdu, keby sa nedokázal obhájiť vo svojom prirodzeno časopriestore, zvlášť po obdobiach dejinného prenasledovania. Ďalej:
  5. Keď je niečo pôvodné , to neznamená, že to nie je súčasné. Napríklad dub je tu pôvodný strom, kým agát je invázny. Dub je však takisto súčasný ako akýkoľvek iný strom, on nie je predagátovský a teda minulý len preto, že tu nie je invázny, ale pôvodný.
  6. Keď rozlišujem duchovné prúdy, to je ako keď rozlišujem druhy stromov alebo bylín, to je na úžitok a patrí to k prehľadu zodpovedných.
  7. O triedení na správnych a nesprávnych tu nebola reč. Napríklad keď na idú zverolekári na veterinárnu konferenciu, to ešte neznamená, že by museli mať niečo proti stavbárom.
  8. Ku zveľaďovaniu rodnej reči, ktoré navrhujete, môže patriť aj uvážlivé a vedomé narábanie so slovami. Vymedzenie významu slov, pojmov patrí k výbave tých, ktorí sa chcú nimi dostatočne dorozumieť.
  9. Ak ti, ako píšeš, vadí prívlastok „pôvodné duchovno“, tak je to na tebe, aby si sa s tým vyrovnal. Ono to je určitá kultúrna akosť, ktorá, keďže jestvuje, môže byť pomenovaná. Pôvodnosť – autochtónnosť – domorodosť kultúry všeobecne nepatrí v rôznych odboroch k neznámym pojmom. Napríklad keď vieme uznať napríklad v Amerike pojem „native spirit“, tak niet dôvodu mať s tým ťažkosti v Európe. 10. Slovan ako národnosť je etnická otázka, národnostná. Slovákom sa človek môže narodiť, ale slovenom sa stáva ak ide o duchovnú príslušnosť, okrem toho vedomectvo nie je etnicita. Takže sú to dva rôzne pojmy , dajú sa rozlíšiť ako fyzika a filozofia. Dá sa chápať, že po tisíc rokoch jedného druhu povinného náboženstva, ktoré zakazovalo vedomstvo a odsudzovalo gnosticizmus môže vzniknúť pocit, že celostné poznanie a rozlišovanie pojmov nie je pre duchovno dôležité, ale na to môžu byť aj celom iné pohľady.

EDO: Pozerám, Žiarislav, že tiež pracuješ aj na sieti :), ale ak je potreba sa k niečomu vyjadriť, neradno je s tým ísť spať. Všimol som si aj to, že máš rád poriadok a všetko pekne porozdeľované. A to je dobre. A plne s tebou súhlasím, že „Vedieť je teda pre nás duchovná veličina“. Práve preto je vedomosť to čím sa máme zapodievať. Lebo, celostné poznanie a rozlišovanie pojmov, je to najdôležitejšie, pre nás všetkých. Mám takú vedomosť, že ak sa na niečo sústredím, venujem tomu svoju úprimnú pozornosť, tak to začne vznikať a naberá na veľkosti. Je to overená vedomosť. A toto pravidlo platí pre všetkých ľudí, nech sa sústredia na čokoľvek, či už o tom vedia, alebo nie. Prečo sa sústrediť na nenávisť, namiesto lásky? Navrhujem pozmeniť otázku: Prečo pociťovať lásku k vlastným koreňom? Ak v sebe zažnem plamienok náklonnosti k vlastným koreňom a budem ho rozdúchavať do obrovského plameňa, po nenávisti neostane ani chýru. A čo viac, odpozorujú to aj ostatní, menej silný a zažnú plamienok aj v sebe. Ku všetkému sa dá vyjadriť, čo si napísal a mám takú vedomosť (overenú), že ak sa ľudia chcú dohodnúť, tak sa dohodnú na tom najlepšom riešení. Ale to nebude potrebné robiť to na tomto mieste (FB). Mám však, jednu otázku. Pre koho je ten snem?

ŽIARISLAV: V snahe zvládnuť zodpovednosť a udalosti dnešnej doby sme sa naučili zvládať aj sieťový spôsob rozpravy :). Súhlasí človek, že ladné spôsoby a city sú v duchovne zásadná vec, preto to aj denne uskutočňuje ako základný spôsob žitia. Snem je pre ľudí, ktorí pestujú, chcú pestovať, uskutočňovať a rozvíjať pôvodné prírodné duchovno a snažia sa o to, aby to v našej krajine aj bolo možné. A teda poslaním snemu je aj hájiť tento pradávny a zároveň aj vyvinutý domorodý súčasný spôsob pre dnešnú a budúcu dobu. No a my vnímame, že tento spôsob úcty k živlom, predkom, prírodným silám, ktorý bol od pradávna vlastný našim predkom, my to tak vnímame, že má zdravé základy a je vo vývoji dobrý pre nás, že je v súčasnej , dobou a duchom zušľachtenej podobe a že je vo vyvinutej podobe dobrý, a to aj pre okolitú prírodu a Zem . Ale ak sme pre tento náš spôsob sme vystavení nenávisti, tak my môžeme zodpovedne a vedome zvedieť, kde je príčina tejto nenávisti a snažiť sa ju riešiť. Nie sme bohovia, nemôžeme všetko, ale niečo môžeme. Tuto, na sieti nie je dobré uvádzať presné príklady tohto javu. A na to je snem, aby sme to vyhodnotili a zvážili, čo sa s tým dá robiť. Príčina nenávisti je spravidla v nevedomosti a nevidomosti, na čo poukazuje aj koreňoslovie tohto slova. Láska ako jeden z ladných citov, spolu s porozumením a ďalšími spôsobmi a nastaveniami patrí k duchovnej prirodzenosti. Tieto ladné spôsoby sú obsahom prvých dvoch otázok Snemu: 1. „Čo je pôvodné prírodné duchovno“ a hlavne 2. Využitie pôvodného – prírodného duchovna v súčasnosti a budúcnosti. Tiež sú súčasťou vzdelávania, ktoré je v okruhu 5. Stav spoločnosti a ladné spôsoby môžu byť samozrejme aj obsahom 8. Iné. Ale a tak na sneme padne tebou navrhovaná otázka : „Prečo pociťovať lásku k vlastným koreňom?“ Avšak nechceme sa vyhýbať ani pálčivým ťažkostiam, ktoré ľudí trápia a kde inde sa majú riešiť ak nie na sneme? A tak tam máme aj okruhy 3. a 4., teda podvrhy a nenávisť časti Slovákov k vlastným koreňom. Neobávam sa že sa to na nás prenesie, človek tak vidí že tieto body zvládneme v mieri, pretože všetko má svoje príčiny a zameraním pozornosti ich pomenujeme a nájdeme riešenia. Už s tým aj niektorí nejaký čas pracujeme. Chvála za pripomienky. ŽS.