Kategórie
Duchovno Slnovrat Sviatky Vedomectvo

Štvrťstoročie veľkých Slnovratov: berieme si svoje práva

25. celoslovenský Letný Slnovrat so zahraničnými účasťami znamená, že sme tu v prebudenej a vedomej rovine už najmenej štvrťstoročie.

Najmenej preto, lebo je to práve 25 rokov, čo vydávame aj slovenský prírodný časník, kalendár s pôvodnými sviatkami a obnovenými našimi menami. My v tomto posvätnom jazyku slova nášho vyjadrujeme menami svoje Cesty na Matke Zemi, pod nebesami, v duchu našich rodov, vo všehomírnom súlade.

A to je známka toho, že tento časník, takisto ako slnovraty a iné výročné sviatky a tiež prechodové obrady, ku ktorým patria aj mená, to štvrťstoročie je známka toho, že sa to vtedy nezačalo , len to vtedy prepuklo. To znamená, že sme to mali prichystané, predžuté a pripravené už predtým. Vedomecké spisy boli uverejňované od roku 1995 a vtedy boli obrodené aj slnovratové a ďalšie obrady. Napojili sa na prírodné duchovno predkov, ktoré je dávne od nepamäti. Bolo vzkriesené dúchaním do pahrieb ducha a ich vzplanutiami vo viacerých hnutiach obrody v posledných storočiach, aby nakoniec presiahlo rámec ľudových povier, ale i rámec hŕstky mysliteľov, spisovateľov a samotárskych duchovných, aby nakoniec prepuklo v spoločenských súvislostiach. Mnohí už máme duchovné mená zapísané v osobných dokladoch, mnohí sme v úcte aj k potomkom a nasledovníkom odovzdali mená v rodnom jazyku a duchu aj svojim deťom, mnohí žijeme vo videní svetla obrody každým dňom svojho života. A predsa nás nie je tak veľa. Ale ani málo. V poslednom sčítaní ľudu sa prihlásilo k rodnému, teda pôvodnému prírodnému duchovnu približne dva a pol tisíc. Čo znamená, že z registrovaných duchovných spoločností je zhruba 6 z nich početne za nami. Máme nárok na svoje miesto pod Slnkom na základe rovného práva – aj ako duchovná spoločnosť. A teda máme nie menšie právo na vzdelávanie vo svojom spôsobe, na obrady vo svojom duchu, na rôzne právne úkony, od uzavretia manželstva až po obrad odprevadenie duše. Máme právo na to, aby náš duchovný mohol navštíviť väzňa alebo nemocného, máme právo na nám zodpovedajúci zdravotnícky prístup i na slobodu slova, aj my máme právo na výhradu svedomia v duchu, ktorý považujeme za správny, aj my máme právo na to, aby sme svojimi daňami a odvodmi platili svoju kultúru a nie tú, ktorá nám nie je vlastná, alebo nás dokonca zakazuje. Sme dospelí ľudia a stojíme tu, pod posvätným Slnkom, ako plnoprávne a odhodlané bytosti, ktoré sa po štvrťstoročí nezištnej a obrodeneckej činnosti hlásia o svoje práva, i o práva tých, ktorí sa síce o to vedome zatiaľ možno nepričinili, ale pridajú sa k nášmu ozdravnému chodu. Nechceme spory, nechceme útlak iných, ale ani seba. A konečne, po celých vekoch neslobody, sa hlásime o svoje miesto pod Slnkom.

Berieme si svoje mená,

slobodu, ktorú nik nám nedá.

Berieme si sviatky svoje,

slávime divy, sú nás roje.

Na kameni prisaháme,

že rodného sa už nevzdáme.

Pri strome sa sobášime,

plodíme deti, už sa nevrátime.

S úctou k iným a s láskou ku svojmu duchovnému dedičstvu, ktoré prežíva oživenie v tejto pohnutej dobe, vyzývame všetkých, ktorým záleží na našej prírodnej a duchovnej obrode, aby podporili naše spoločné dedičstvo a jeho rozvoj v duchu, ktorý zodpovedá tejto dobe.

Na Slávnostiach a sústredení Letného Slnovratu prijmeme i poslov zo spriaznených združení, ktorí chcú podporiť našu spoločnú vec. Pozývame všetkých , ktorí sa chcú s nami spojiť v základných všeobecných cieľoch. Dnes už sa stalo skutočnosťou, že prvky nášho obradoslovia sa rozšírili a v rámci prirodzeného pôsobenia i určitej rôznorodosti aj za hranice krajiny. Slnovratové ohne onedlho vzplanú vo všetkých krajoch Slovenska a zahoria i ohne v Čechách a na Morave a v ďalších krajinách. Vďaka tomu, že sme našu obrodu začali včas a nezávislé od iných obrodných prejavov, ktoré v tom čase, alebo aj neskôr , ako sme sa dozvedeli, začali tlieť aj inde, chvála tomu a aj chvála včasnému hĺbkovému prieskumu nášho duchovna, má naše obradoslovie jedinečný ráz. Je nepolitické, ale je spoločenské, nie je náboženské, ale je duchovné. Má svojprávnu tvár i jazyk , ktorý nenesie črty novodobých výpožičiek, ale je tak, ako duch samotný, postavený na rodných, pôvodných základoch.

Stretneme sa koncom týždňa na Dubovom vrchu. Kto chce, ten si to miesto nájde. A príde aj odetý, pripravený, do veľkého kruhu svojich súrodencov.

Chvála za dary z čistého zdroja,

Chvála aj bytostiam, cez ktoré prišli.

Žiarislav

Dobrovoľníci do zabezpečovacích skupín sa môžu hlásiť tu alebo na čísle 0907 740 868

Ak  chcete podporiť našu redakciu a vzdelávanie, môžete poslať dar. TU sú podrobnosti.

Podrobnosti tu: Slavnosť Letného Slnovratu roku ´23

Jedna odpoveď na “Štvrťstoročie veľkých Slnovratov: berieme si svoje práva”

Dobre hovorí.
Nech žije živá živa v nás i našich blížnych.

Komentáre sú zakázané.