Kategórie
Slnovrat Sviatky

ČO ZNAMENÁ SLNEČNÝ KOLÁČ?

Slnovratový koláč „Svargovník“ zo Slnovratových slávností. Kruhové koláče v duchovne predkov: Najstarší záznam spred tisícročia – od Polabských Slovanov, letopisec Saxo Gramatikus – dožinkový obrad – žrec sa pýta: „Vidíte ma z poza tohto koláča?“ So záverom, ktorý každoročne uskutočňujeme. Ten istý obrad zaznamenaný o tisíc rokov neskôr na Slovensku na Zimný Slnovrat (Vianoce) – […]