Kategórie
Slnovrat Sviatky

ČO ZNAMENÁ SLNEČNÝ KOLÁČ?

Slnovratový koláč „Svargovník“ zo Slnovratových slávností. Kruhové koláče v duchovne predkov: Najstarší záznam spred tisícročia – od Polabských Slovanov, letopisec Saxo Gramatikus – dožinkový obrad – žrec sa pýta: „Vidíte ma z poza tohto koláča?“ So záverom, ktorý každoročne uskutočňujeme. Ten istý obrad zaznamenaný o tisíc rokov neskôr na Slovensku na Zimný Slnovrat (Vianoce) – gazdiná sa pýta: „Vidíte ma spoza týchto koláčov?“ so záverom ako u polabských. Ďalej – na svadbe koláč radostník,. na pohrebe koláč mrváň, zachované do 20 storočia ako dávny zvyk na Slovensku. Koncom 20. storočia sme prirodzene začlenili tento pradávny zvyk do obradov Rodného kruhu. Pôvodné prírodné duchovno žije aj s užitím týchto obradovým prvkom – a to aj na slávnostiach obrodených Slnovratov. Koláč je od slova kolo. Jeho tvar je totožný so slnečnými znakmi. Najjednoduchším znázornením slnka je kolo. Vyznačenie niektorým zo Slnovratových znakov podporuje duchovné spojenie so slnečným divom. Vieme že jeho najznámejšie dejinné meno je Svarog. Tu by sme mali v dobe uvedomovania podotknúť, že na Slovensku zaznamenaný výraz „Paromove jamy “ (Slovenský etnografický slovník), ktorý má označovať jamy vyhĺbené na pálenie slnovratových vatier, v podstate nevychádza z vedomých znalostí rodného duchovna. Je to len ľudové označenie , ktoré sa spája s najdlhšie zachovaným božstvom Slovanom Perúnom , asi ako v slovenskom zvrate „za starého Perúna“, ktorý má označovať dávnu dobu. Neznamená to teda, že by tie ohne mali byť zasvätené Paromovi, pretože Slnovratové ohne súvisia so slnečným božstvom Svarogom a preto aj majú jeho tvar – spravidla 4 vatier, znázorňujúc 4 svetové strany pomenované podľa Slnka, očiarané kruhom spojenia, ktoré je súčasne ochranným, slnečným a aj spájajúcim. Kruhové znaky sú teda zasvätené ak božstvu, tak slnečnému, Svarogovi priamo, alebo obrodenému v podobe z Neho syna – Svarožica, Dažboga a podobne. Slovanských kmeňov bolo mnoho a preto aj slnečné črty môžu mať viaceré svätosti.

SLNEČNÝ OHEŇ A PERÚNOV OHEŇ ROZLIŠUJEME

Naproti slnečnému kolu, ktoré znamená spojenie, mier, vyladenie, svetlo, celok, zjednotenie i znovuzrodenie, sú znaky perného rázu, ktoré môžu byť zasvätené Perúnovi. K nim patrí blesk, šikmý kríž v tvare X znázorňujúci dva skrížené blesky, sekera, šíp a podobne. Perúnove znamenia teda nie sú kruhové a ak niekto označuje príznačný slnečný znak ako „Perúnov kvet“, tak to nevychádza z poznania pôvodného duchovna. Podobne, ako v prípade označenie „Paromove jamy“ na slnovratové ohne môže ísť len o načrtnutie vzťahu danej veci k dávnemu duchovnu , mohlo by to byť nejaké miestne označenie, ale na Slovensku to nie je ani pod týmto menom z ľudovej kultúry známe. „Perúnová hviezda“ ako označenie pre šesťlupeňovú ružicu nie je to názov, ktorý by vychádzal zo živého rodného duchovna. Je to úplne ľahko pochopiteľné, keďže ak sa pozrieme na Slnko súvisiace so slnečným duchom, tak vidíme kolo. A ak sa pozrieme na blesk, ktorý je znakom Perúna, tak blesk spravidla ako kolo nevyzerá. Treba uznať, že medzi bleskom a kruhom je zjavný rozdiel a tak, ako to vidíme dnes, bolo to aj v dávnej dobe. Slnovrat je teda predovšetkým sviatkom Slnečným a s týmto sa spájajú kruhové znaky. A – ako píše obrodený farár Pavol Dobšinský, tak k tomu patrilo aj točenie ohňami, spúšťanie kolies a iné kruhové prejavy, ktoré mali naznačovať, že čo na Nebi, to aj na Zemi, ako Slnko, tak aj Duša, ako Príroda, tak aj my.

NAJPRV OČISTA, POTOM OSLAVA

Predtým, ako sa stretneme na sviatku Slnka a posvätného spojenia, očistime sa. Držme prebudeného ducha, prebudené vedomie. Nech sa zdržia až do hlavných obradov veľkého hodovania, vrátane hodovných nápojov. V tomto roku nás čaká vážne poslanie – prihlásiť sa ku svojim právam. Vnorme sa do ducha, prebúdzajme ho posvätnými piesňami, slávme slnečné spojenie a spojme svoje sily. Ukončime tisícročné potlačovanie duchovna predkov a neoslavujme pred obetinami, netešme sa bezbreho pred tým, ako sa naplno spojíme s duchom. Chvála tým, korí upečú Slnečné koláče a prinesú ich na slávnostné obetovanie. Vo veľkom kruhu budeme prijímať z viacerých koláčov, aby sa ušiel kúsok každému. Vysvetlime sebe, i blížny,, aké dôležité je duchovné prebudenie, spojenie, hĺbanie i sebaovládanie. Pred príchodom na sviatok Slnka si vyrovnajme vzťahy s blížnymi. Najprv je očistenie a prebudenie, najprv sústredenie a až potom prichádza naplnenie. A slávenie. Najprv sústredenie a až potom oslavy.

Chvála za dary z čistého zdroja, chvála aj bytostiam , cez ktoré prišli.

Žiarislav

Snímky: Archív RC

Ak  chcete podporiť našu redakciu a vzdelávanie, môžete poslať dar. TU sú podrobnosti.

Podrobnosti tu: Slavnosť Letného Slnovratu roku ´23