Kategórie
Spoločenské

Boli národy v ranom stredoveku?

Sú tu národy oddávna , alebo je to nový jav? V prácach mnohých vedcov i v ich verejných vývodoch pre pospolitý ľud sa často stretávame s tvrdením, že národy neboli , snáď len nejaké „protoetniká“ a kmene a že národy vlastne vznikli až v modernej dobe. Pisateľ hneď na začiatku tejto state pripomenie, že tvrdenie, že národy v minulých dobách vlastne neboli, […]