Kategórie
Správy

Záchrana slovenskej drevenice – zbierka

Rozhodli sme sa, že zachránime drevenicu, ktorá musí byť v októbri rozobraná, keďže na jej mieste bude stáť moderný dom. Ide o pekne zachovanú, 99 – ročnú stavbu zo smrekového dreva. Je dlhá do 13 m, široká 5,7. Na priečelí je podlomenica. Drevenica má strmú strechu, kedysi boli na nej šindle a my by sme chceli aj na ňu nejaké šindle vyrobiť, keďže to vieme. Ale až po tom, ako ju premiestnime do nášho strediska Na Medzi. Keďže naše stredisko je vzdelávacie a sme zameraní na pôvodnú prírodnú kultúru a jej novodrevné podoby, môžeme povedať, že by sa do nášho strediska takáto drevenica hodila.

Okolo nej sa bude pásť kŕdeľ kôz a ovečiek. Neďaleko nás je vrchárske osídlenie s názvom Kysuca a tak to nebude na Kokavsku zas až tak nový prvok, niekoľko podobných stavieb je v okolí desiatok kilometrov na sklonku svojej životnosti. Zopár sadnutých dreveníc si človek odfotil povedľa na Ďubákove. Túto drevenicu by sme zachránili. Má zachované nielen zrubové steny spojené rybinovými čapmi, ale – vo veľmi dobrom stave sú aj stropné hrady (väzovnice) a tiež dlhé krokvy. Strmý, hambálkový krov  je stavaný na drevený šindeľ, aj keď e tam teraz plech.

ÚČEL

Od jari do jesene robíme v našom stredisku podujatia zamerané na udržanie a rozvoj pôvodnej, prírodnej kultúry a jej nových podôb. Preto sme sa rozhodli rozšíriť ubytovacie priestory pre tých, ktorí sa chcú zaúčať, vnárať sa a osvojovať si znalosti a zručnosti potrebné a jej udržanie. V minulosti bolo v našom stredisku  vyše  2 000 návštevníkov, ktorí sa zaúčali od prírodných vedomstiev cez rôzne zdraviu a vyrovnanosti prospešné cvičenia až po tradičné a novodrevné kultúrne vedomstvá. Niektorí tu ostali dlhší čas. Robíme tábory pre dospelých ľudí, rodiny, ale aj pre deti. Od budúceho roka budeme môcť prijímať aj vzdelávacie návštevy zo škôl. Uvažujeme o založení gazdovskej rezervácie, ktorá by slúžila aj ako vzdelávacia jednotka pre deti – či už v podobe víkendových prírodných škôl a letných táborov Mladé kmene, alebo aj inak. Nikdy sme nepoberali granty, vždy sme pracovali svojpomocne , čo je pravdaže mimoriadne náročná vec. Ukázalo sa však, že s pomocou našich dobrovoľných pomocníkov, ale aj podporovateľov je možné postupovať na obrode našej kultúry. Posledná kniha „Na vrchárskom chodníku“ , ktorej dej sa odohráva práve na tomto mieste –  vyšla s podporou čitateľov, ktorí ju podporili. Staviame tiež jednoduchý spoločenský prístrešok v tvare neolitického domu a na ten sa nám zatiaľ priatelia a dobročinci zozbierali v podobe polovice stavebného dreva na krov a o chvíľu budeme mať polovicu na strechu. Takže – možné to je . Spoločenský prístrešok bude slúžiť od jari do jesene. Dnes sme opravovali strechu na hosťovskej chatke, ktorá ako jediná súžila na ubytovanie hostí v chladnejších dňoch, budeme ju zatepľovať a už máme pri nej pripravené šindle, ktoré dáme na zateplenú strechu. Ak by sme počas tejto jesene však zachránili túto drevenicu a poskladali ju na novom mieste, môžeme  ju postupne zvnútra omietnuť, pec postaviť, spríjemniť a keďže v budúcom roku bude mať rovných 100 rokov, bolo by to pre ňu také okrúhle znovuzrodenie. V dreve nevidno nijaké stopy po hmyze, ktoré strešné krokvy sú zadechtované dymom, z troch strán je na vyvýšenom múriku, takže len zadná jedna krátka stena bola pri zemi možno poškodená, takže tú by sme opravili. A tak  v budúcnosti by bolo možné ju využívať aj v zimných mesiacoch. 

AKO PODPORIŤ

Kúpa drevenice, jej prevoz, úprava podložia a základov, postavenie základnej stavby a zastrešenie bude predstavovať okolo 5 000 Eur, aj keby sme to robili svojpomocne. Úprava vnútra bude stáť ďalšie prostriedky. Keby sa nám podarilo dať dohromady aspoň tú prvú časť, umožnilo by nám ju previezť v novembrovom čase, pretože to je čas, keď musí byť prevezená. Ďakujeme každému, kto prispeje na toto podujatie. O stave zbierky vám podáme správy.

0341641930/0900 Sl.sporiteľňa, BIC: GIBASKBX,

IBAN: SK50 0900 0000 0003 4164 1930

Komentáre sú zakázané.