Kategórie
Spoločenské Vedomectvo

Žiarislav odpovedá na nedorozumenia o slovanstve a vedomectve

V týždni, keď začíname v Čechách Vedomeckú cestu, došlo ku dvom zvláštnym okolnostiam na sieti. Na jednej českej stránke administrátor si prečítal plagát z 2. časti vedomeckej cesty, kde je reč o rozšírení Slovanov v polovici Európy a o príčinách tohto javu. FB prekladač mu preložil „rozšírenie Slovanov“ ako „rozšíření Slováků“. Tak vznikol prvý „diplomatický škandál“, počas ktorého administrátora vôbec nenapadlo pozrieť sa na originál tohto článku (statusu) a po uspokojení sa s komerčným prekladačom americkej firmy obvinil pisateľa z „fantazynacionalizmu“. Ani po upozornení českých kolegov z odboru neprehodnotil svoj výrok a nechal ho takto visieť na sieti. Túto udalosť by sme mohli vnímať ako vtipné nedorozumenie, keby sa to netýkalo vedomectva a nezhadzovalo ho neprávom. Krátko na to vyvesil jeden nadšenec, ktorého teší rozosielanie správ, oznam na inú českú „pohanskú“ stránku, ktorá má v názve germánske runy. Tam už bola nechuť k slovanským duchovným koreňom prejavená masívnejšie, pričom vlastne vôbec sa nevyjadrovali k samotnej podstate veci, len ku svojim predstavám. Napriek tomu človek na to odpovedal. Z nasledovného výberu viet možno vyčítať, na aké vybrané pripomienky odpovedal. K niektorým dávame aj prerozprávané pripomienky:

1.K slovným novotvarom:

Neologizmy sú prejavom samovyjadrenia v domácom jazyku. Inak sú príznakom vývoja v akomkoľvek odbore. Pre lepšie porozumenie môžem uviesť aj niektoré odborné pojmy.

2. … že Slovania vraj nemajú spoločnú kultúru…

Slovania mali a čiastočne aj majú spoločnú r – v zmysle jazykovej skupiny slovanskej (jazykoveda). Do 10. Storočia boli vlastne slovanské jazyky (nárečia) len ťažko rozoznateľné, takmer totožné. 2.b). Vzorce myslenia, ktoré sú skúmané napr. v etnolingvistike. To síce majú slovanské národy spoločné čiastočne aj s inými Indoeurópanmi, ale menej: Angličtina a nemčina ako germánske jazyky majú na rozdiel od slovanských pevný slovosled, čo súvisí so spôsobom myslenia. Už výrazne iné jazykovo-kognitívne vyjadrenia má napríklad sinajčina alebo japončina.

3. Slovania majú spoločné  pôvodné duchovno (relígia) , ktoré malo v predkresťanskej dobe spoločný všeslovanský základ.  Dá sa to dohľadať v religionistike. Historici to odôvodňujú spoločnou , územne nie tak veľkou pravlasťou. Toto spoločné pôvodné, duchovno (native spirit) sa prejavuje napríklad všeslovanskými božstvami, duchovným slovníkom (spoločné názvy duch, duša, stavy vedomia, živly…. Slovanské rodné duchovno je síce príbuzné i s inými indoeurópskymi kmeňmi, ale slovanské kmene aj po „rozseve“ po Európe vykazujú v prvom tisícročí jednoznačne spoločné duchovné prvky.

4. Osobne som nenarábal s politickým  slovanstvom v zmysle súčasného vytvorenia nejakého politického celku. Ak niekto tvrdí opak, tak žiadam dôkaz (v mojich 5 knihách a 2 000 článkoch by ste to iste našli). Panslávstvo v zmysle snahy o spoločné vystupovanie voči germanizácii či maďarizácii 19. storočia som samozrejme zachytil, i keď politické slovanstvo v zmysle politického zjednotenia Slovanov som nikde nepresadzoval. Že vyzývam k porozumeniu medzi slovanskými národmi je vec druhá, z hľadiska duchovného porozumenia je to vec prirodzená.  Ale zverejnených je i mnoho mojich článkov, kde vidno aj snahu o porozumenie medzi národmi inými, bez zdôrazňovania etnicity.

5. Nepísal som, ani nehovoril, že by sa slovanské národy od seba nijako nelíšili a že by neboli ovplyvňované neslovanskými kmeňmi.

6. O spoločných črtách slovanskej kultúry prinajmenšom do 9. storočia, teda do vzniku slovanských rannofeudálnych štátov, historici a religionisti vidia obrovské množstvo prvkov spoločnej kultúry (pôvodnej, z vášho hľadiska azda pohanskej) a od dôb Čecha Niederleho , ktorý jej skúmanie zhmotnil do takmer encyklopedického diela, sa v podstate toto vedecky nespochybňuje. Pokiaľ vidím, tak ste čítali, alebo nahliadli práve na plagát Vedomeckej cesty s časťou o slovanskom prvom tisícročí.

7.  Vcelku ma udivuje, po početných podujatiach, na ktoré chodilo mnoho Čechov či už v ČR alebo na Slovensku a nedochádzalo k nedorozumeniam, prečo práve na niektorých pohanských stránkach, kde niektorí zdieľajú moje články, je toľko domýšľavosti bez reakcie na to, čo som skutočne napísal alebo povedal teda bez zdroja, bez súvisu s dohľadateľnou skutočnosťou.  Pre porovnanie – v rozpravách na južnoslovanských stránkach sme takéto javy nespozorovali. Môže to byť aj akýmsi zameraním – jedna stránka má často zdieľané „pohanstvo“ keltské a germánske, druhá zameranie na germánske. To by ale v skutočnosti nemalo byť príčinou nedorozumenia. Pravdu povediac, nemám čas to skúmať, ale z hľadiska chýb v logickom uvažovaní ide najčastejšie o chybu „Slamený panák“ (vyvracanie toho, čo autor nepovedal) a unáhlené zovšeobecnenie (v článku a ozname píše Žiarislav o slovanskom duchovne  a o tom píše aj Megre v Anastázii a ktosi v Kniha svetla a preto má byť to isté…). Veľká časť útokov však spadá len pod „Ad hominem“ – útok na osobu.

8. Môj odbor je vedomectvo ako pôvodné duchovno a skúmanie moderných vied týkajúce sa tohto odboru mám dlhodobo zaradené do svojej práce. K výčitke, že vraj neuvádzam zdroje: V mojej knihe Návrat Slovenov v duchu a slove je 200 odkazov na vyše 100 zdrojov. Neočakávam od hodnotiacich tie isté znalosti, avšak prekvapuje ma takýto masívny útok, aký bol na stránke tejto skupiny – bez podkladov, bez odkazov, bez väzby na moju skutočnú tvorbu, ktorej úryvky si môže aj ten, kto nečíta knihy, nájsť behom pár minút na medzisieti.

Tieto odpovede sú napísané v prospech možného porozumenia medzi rôznymi prúdmi. V čase začiatkoch pravidelnej Vedomeckej cesty to pisateľ považuje za dôležité. Uverejňujeme ich aj preto, aby to primälo aspoň tých, čo majú snahu s pochopením čítať, si danú vec najprv preskúmať a potom sa k nej vyjadriť.

S pozdravom Žiarislav.

Vedomecká cesta viacej správTU

Ak chcete podporiť našu redakčnú činnosť, môžete prispieť jednorázovým darom, trvalým príkazom, alebo poukázaním 2% z dane z príjmu – tuto:  CHCEM PODPORIŤ

Na Vedomeckej ceste sa zaoberáme aj otázkami vývoja duchovna a dôvodmi rozširovania slovanských prakmeňov. Ak to niekto chce odbiť ako ezoteriku, tak môže. Avšak vo vedomectve bežne pracujeme so zdrojmi z rôznych odborov. Zdá sa, že pre niektorých je už samotný názov „Slovania“ dôvodom na zvýšenie hladiny jedovitosti. Týmto sa ale nemôžeme nechať zaskočiť. Vedomecká Cesta pokračuje.