Kategórie
Svedectvo

Zelená vlna Vedomeckej cesty  – na prvej časti 100 prihlásených   

Prvá časť Vedomeckej cesty v Jelenci bola výnimočná aj tým, že bol na nej  v sobotu večer koncert skupiny Bytosti Svargy. Žiarislav zvolal zostavu, ktorá chodí na výročné sviatky a obradové príležitosti a tak vyše 30 účastníkov slovenskej Vedocesty si nielenže užili piesne, ale sa aj vyspievali a vytancovali.

Prvého sústredenia Vedomeckej cesty zúčastnilo postupne –  na Morave, na Slovensku a v Čechách 70 účastníkov. Prihlásených bolo vyše 100 – takmer tretina pre chrípkové obdobie nakoniec odriekla účasť. Aj tak to bola na túto dobu slušná účasť. Možno povedať, že sme začali písať nové dejiny obrody pôvodnej kultúry. Vedomectvo po tisícročí zákazov ožíva. Prekvapivo veľký záujem bol o obradoslovie a tak Žiarislav chystá v tomto smere prekvapenie pre český i slovenský kultúrny priestor, ktoré sa zviditeľní v mesiaci pučania dubov.  

Niektoré časti učenia budú prepísané v nahrávkach, niektoré sa zbierajú v podobe zošitov (skrípt) a niektoré – ako to už býva, sú len pre tých, ktorí tam boli a ostanú v ich dušiach.

V dušiach ostanú hlavne zážitky, ktoré sa nedajú prepísať, ani prerozprávať.

Prípravné skice niektorých účastníkov. Vpravo nedokončený náčer pravzoru 4 živlov.

Prvý diel, ktorý bol vlastne akýmsi plošným rozsevom, či otváraním  vedomeckých smerov, ukázal, ako môže pracovať ľudská myseľ. Striedanie tém (dejiny, duchovná veda,  koreňoslovie, duševeda, obradoslovie a všeobecné vedomestvá, to všetko poprekladané cvičeniami , ako divotance, rajana, vedomecké kreslenie, užité rozjímania… a skutočnosť, že všeobecné sa uplatňuje aj na osobné využitie, sebapoznanie a zušľachťovanie, to všetko vytváralo prostredie, v ktorom nebolo treba sekať výučbu na krátke bloky, ale že aj pri dlhších  – dvoj- trojhodinových častiach boli  myseľ a duch kráčajúcich svieže.

Po jedle (3 x denne)  zvykneme mať prestávku na 20 – 40 minút. Pre niektorých bolo nové, že prestávka neznamená čakanie na odbornú činnosť, ale že ju každý môže využiť, aj keby bola predĺžená, na samovzdelávanie. Kto nemá svoju koncovku, má požičanú. Žiarislav priniesol požičiavacie bubny. Sú tu hrkálky. Takže každý môže sám, alebo v skupine cvičiť. Ak nie hudobné dychové rozjímania, tak napríklad 4 živly – v krajinách je na učení vždy aspoň jeden pomocník, ktorý môže začiatočníkom so vzdelávaní pomôcť. Tretia činnosť, ktorú môžu uskutočňovať kráčajúci po Vedomeckej ceste, je čítanie „zošitov“, teda skrípt a častí nevydaných kníh, ktoré sú buď k nahliadnutiu, alebo ich účastníci dostali. Ich obsah sa týka práve prebiehajúceho vzdelávania. Účastníci môžu ďalej cvičiť a brúsiť piesne, hlavne kruhového rázu, ktoré sú nenahraté, a ak, tak nie v štúdiu  a nie sú na sieti. Ďalšou vecou je možné cvičenie lukostreľby pre tých, čo si priniesli luky a šípy, alebo vlastné rozjímania, prechádzky do prírody – učene spravidla prebieha na kraji lesa, alebo pri  inom prírodnom prostredí.

V piatok, keď sa účastníci schádzajú, je spoločné predstavenie. Stáva sa, že niekto zďaleka príde neskôr, takmer všetci ale predstavenie stihli. V piatok a sobotu večer sú hovory a hudba, v sobotu večer sú obrady a hudba pri ohni alebo  „koncert“.

V prestávkach je možné aj pripravovať zručnosti. Napríklad – na druhú Vedomeckú cestu chystáme prípravu hromnično turíčnych ústrojov (masiek), ako turoň, chriapa, ded … V sobotný večer bude hromničný obrad, očistný a pre chlapcov a mužov aj posilňujúci.

Viacej k Vedomeckej ceste TU

snímky: Rodná cesta

ohlas: Díky vědomeckému učení cítím svobodu a sílu žít naplněný život
Pozdrav koncovky – rozjímanie pri štvordube.
Poloha prepojenia pred koncovkovými rozjímaniami
V Českom Loutí pripravený náčrt 4 živlov. V 2. dieli začíname osobnou duševedou. Po zmienkach v živlovej psychológii v práci Hypokrata a I.P.Pavlova, rozdieloch medzi čínskym 5-živlovým spôsobom a indickým ajurvedským 3 – živlovým sa vraciame ku 4 – živlovému pravzoru v našom rodnom duchovne, aby sme sa pripravili na ďalšie dejinné chody.