Kategórie
Duchovno Spoločenské Správy Úvaha Vedomectvo

JE ČAS VEĽKEJ OČISTY

Táto Vatra jesennej rovnodennosti bude spojená aj s obradmi očisty. Kým zaznejú piesne, ako „Duch môj očistný“,  „Ochraňuj nás Živa“ a ďalšie kruhové piesne, bolo by dobré si uvedomiť, že:

Očista je na vedomeckej ceste každodenným úkonom

Očista je aj súčasťou obradov kolobehu výročných sviatkov

Očista má byť osobná, i spoločenská.

Posilnenie dobrého a vzdanie sa nedobrého

Tak, ako na osobnej ceste si človek má denno-denne uvedomovať všetko dobré, čo sa deje, čo pestuje, čo dostáva, k tomu patrí aj chválenie a slávenie dobrého, tak aj na spoločenskej ceste tak má byť. To sú základné správy na vedomeckom chodníku. K týmto základným správam patrí aj uvedomovanie si nedostatkov, ktoré sa na každej ceste vyskytujú. Toto uvedomovanie si nedostatkov slúži na posilnenie slabín a na nápravu chýb-

Tak, ako je toto základom osobnej, teda malej vedomeckej cesty, tak je to aj základom spoločenskej , teda veľkej vedomeckej cesty.

Uvedomovanie si a pestovanie dobrých vecí spolu s uvedomovaním si a odstraňovaním nedostatkov slúži na základný dobrý chod. To celé je možné hlavne v prípade celostného pohľadu, ktorý môžeme nadobudnúť na základe nadosobného vyhodnocovania. Nadosobné vyhodnocovanie platí, aj keď nepoužijeme mená osôb, aj keď nepoužijeme mená spolkov či pák, nadosobné vyhodnocovanie javov umožňuje pochopiť zákonitosti plynutia a rovnováhy živy.

Ak si už ujasňujeme základy vedomeckej cesty, mohli by sme si posvietiť aj na základy nevedomeckej cesty.

Nevedomá cesta je opakom vedomej.

Pre presnosť, takáto cesta nie je úplne nevedomá, pretože každý má nejaké to vedomie, ale je málo vedomá, plytko vedomá, zjednodušene povedané – nevedomecká.

Takáto cesta je v podstate jednoduchá a uskutočňuje ju mnoho ľudí. Deje sa na podklade základných živočíšnych pudov a je ten, kto sa v nej moce, podlieha tomu, čo dnes zosobňuje bulvár.

Pud potravinový zabezpečuje tak, ako u zvierat, aj u ľudí mnohých to, že sa starajú v nadmernom rozsahu o svoje zisky, prospech a to hlavne osobný a zanedbávajú pritom duchovnú rovinu.

Pud rozmnožovací umožňuje, aby mnohí boli namotaní na pohlavné vnímanie a spolu s pudom napodobňovacím umožňuje viesť reči a klebety ako: kto s kým chodí, kto s kým sa rozišiel alebo sa dal dokopy… Toto je pre nich dôležitejšie, ako duchovné dianie, ktoré im takto uchádza. Tých, ktorí kráčajú po ceste klebiet, zožiera zvedavosť, neriešia duchovné napredovanie, nevenujú svoju živu obetovaniu, ktoré je nevyhnutné na osobný a spoločenský duchovný pokrok, ale svojou duševnu silou živia nevedomé spôsoby uvažovania, či už majú pôvod viac vo vonkajšom, alebo aj vnútornom svete.

V poslednej dobe sa aj v okolí Rodného kruhu rozšírili mnohé nevedomé spôsoby konania. Priamo v Rodnom kruhu nie, pretože právoplatnými členmi Rodného kruhu sú len tí, ktorí vykonávali činnosť v prospech veľkej cesty, teda obetujú svoju živu a prácu v prospech duchovnej obrody spoločnosti a to v súčinnosti s jadrom Rodného kruhu. V samotnom kruhu sme teda nárast nevedomectva nevideli, ale videli sme ho v okruhu, ktorý nie je priamo činný , presnejšie v okruhu, ktorý je v zmysle našej obrody nečinný.

Tiež sa stalo, že niekto, kto bol kedysi v činnosti s jadrovými skupinami Rodného kruhu, šíril klebety, teda nepravdivé spôsoby spravodajstva, bez akýchkoľvek skutočných podkladov, bez toho, aby si veci overil a samozrejme aj bez toho, aby to vôbec prebral s ľuďmi s jadra kruhu, ktorých sa to týkalo a teda o tom aj priamo niečo vedeli. Týmto došlo k poškodeniu našej spoločnosti a obrody. Dialo sa to prostredníctvom klebiet a nie riadnych správ a rozširovali to ľudia nečinní v našej obrode, pričom si obtierali jazyk o tých, ktorí boli každodenne činní v práci na obrodnom vedomeckom chode.

NEDOBRÉ TREBA VYPOVEDAŤ

Prečo to človek píše verejne?

Keď sa to týka hlavne Rodného kruhu a jeho jadra?

Píše to verejne preto, lebo špinenie bolo verejné.

Mnohí si zvykli, že prídu na podujatie, využijú to, čo jadrové skupiny pripravili a odídu. To je v poriadku. Nech im to príde na úžitok a na duchovný pokrok. Už nie je v poriadku, keď naše podujatia využívajú niektorí na cudzopasnícke záškodníctvo a dovolia si prísť, neobetovať a rozširovať jedovité reči o tých, ktorí obetovali každodennou prácou.

V tomto roku dáme dôraz na očistu. V lete sme znovu začali posilňovať mužské skupiny obradom žeravého uhlíka. Robili sme mnoho obradov očisty a niekoľko obradov potnej chyže.

Základné podujatia pripravujeme na pol roka dopredu. A nie je ich málo. Pripravili sme nové diely niekoľkodňovej Vedomeckej cesty na Slovensku na Morave. V Čechách máme obmesiac vedomecké hovory v Prahe. Máme za sebou leto plné vedomeckých táborov a stretnutí.  Toto a aj všeličo iné môžeme robiť len vďaka tomu, že tí, ktorí znášajú najväčšiu záťaž v tejto práci, sa nenechali odradiť tými, čo nijakú záťaž obrodného chodu neznášajú, ale zato znášajú plané reči. Nestačí ich reči znášať. Treba ich z diania rodného chodu úplne vypovedať.

Doteraz sme podujatia delili na vedomecké (učenie, snemy, očistné a iné obrady) a verejné (výročné sviatky, slnovraty, vatry a podobne). Na vedomeckých sme nepripúšťali nijaké návykové látky, kým na verejných podujatiach na spôsob výročných sviatkov sme umožnili použitie domácky vyrobených kvasených nápojov, ako medovina, víno a pivo a to po hlavných obradoch a v obmedzenom množstve. Konali sme tak preto,  aby bol nejaký medzistupeň medzi nevedomým spoločenským požívaním a tradičným vedomeckým, kde vieme, že na sviatky po uskutočnení hlavných obradov bolo prípustné požiť medovinu, či iný doma pripravený nápoj, ale nie pálenku.

Vieme však aj to, že sa nám to vymykalo z rúk, a že kým ľudia na plne vedomom chodníku sa stále sústredili na duchovný chod, mnohí po požití medoviny či inej skvaseniny zmenili myslenie a nabehli na nevedomý spôsob konania.

Preto od tejto vatry už nebudeme klásť na hodovné stoly ani medovinu, či iné skvaseniny a už vôbec nebude na našich podujatiach dovolený ani predaj takýchto nápojov.

Toto je jedno z opatrení, čo pomôže oddeliť vedomstvo od nevedomstva, zodpovednosť od nezodpovednosti, prebudenosť od tápania.

Nebudeme teda používať slovo zákaz, ale budeme dohliadať na to, aby sa návykové látky vo všeobecne na našich podujatiach neponúkali a to vrátane tých, ktoré slovanskí predkovia na slávnostiach a pôvodných výročných sviatkoch používali. Toto je vývod pre dnešnú dobu. Je to jedna z vecí, ktoré nám pomôžu v pochode obrodnej očisty,

Na našich podujatiach radi privítame živých ľudí, ktorí chcú dosiahnuť zmeny k lepšiemu či už v viac v osobnom, alebo v spoločenskom živote. V budúcnosti budeme pôsobiť viacerými spôsobmi: pestovaním podujatí na posilnenie vedomstva tu i inde, teda budovaním dnes rozostavaného vedomeckého strediska i pôsobením na rôznych miestach našich krajín. Po vydaní CD a knihy o zvieratách pokračujeme v nahrávaní kruhových piesní, v príprave kníh, v medzisieťovej redakčnej činnosti a v rozširovaní siete Rodného kruhu. Každý, kto sa chce zapojiť do obrodného chodu, si môže nájsť aj priestor svojho spolupôsobenia. A čaká nás príprava ustanovenia Rodného duchovna, čo je práca na dlhú trasu. Dobrými vecami vytlačíme nedobré, slaboduchosť vytlačíme duchaplnosťou.

Chvála za dary z čistého zdroja,

chvála aj bytostiam cez ktoré prišli.

Žarislav 21. 9. r. ´23

Maľba: Igro Strinka z knihy Na vrchárskom chodníku

Ak  chcete podporiť našu redakciu a vzdelávanie, môžete poslať dar. TU sú podrobnosti.