Kategórie
Spoločenské

Vznikne PRÍRODNÝ KRUH?

Vznikne celostne zelené prepojenie? Ľudia, ktorým záleží na prírode, ktorým záleží na hodnotách Matky Zeme, ktorým záleží na prírodnom súlade na Zemi, na hodnotách , ktoré s tým súvisia, sa nevedia účinne spolčovať. A v dnešnej dobe, a to je dôležité pre túto chvíľu dejín, by malo dôjsť k veľmi rýchlemu a účinnému spojeniu prírodných. […]

Kategórie
Spoločenské

Dve cesty: Prečo zručnosť, prečo svojpomoc?

Áno, mohli by sme vybrať veľké vstupné, urobiť veľkú kampaň a napríklad si objednať strechu na Devínske budenie od komunálnej firmy. Tiež napríklad zvolať snem pôvodného duchovna do nejakej pohodlnej prenajatej miestnosti a vyzbierať náležité účastnícke poplatky.Ale uvažujme inak. Môžeme ísť po ceste širokej, vydláždenej, ale na oplátku prijať podmienky, možno aj pre nás nevyhovujúce. […]